Nej - till palmolja i tanken

JA - TILL SVENSKT BIOBRÄNSLE.
Svenska beslutsfattare går alldeles för fort framåt med reduktionsplikten. Sverige medverkar därför till att alltmer av världens biodrivmedel görs av palmolja. Norra Skog vill däremot att regeringen satsar kraftfullt på ökad produktion av inhemskt biobränsle och att takten i den svenska reduktionsplikten anpassas till tillgången på klokt producerat bränsle.

Datum: 2022-02-07

- Genom dessa två åtgärder kan Sverige i stor utsträckning bidra till att tillverkningen av biobränsle baserat på palmolja kan minskas, säger Pär Lärkeryd, vd Norra Skog.

Tvingad till palmolja

Sverige har på grund av reduktionsplikten en så hög inblandning av biobränsle i drivmedel att vi nu bara klarar av att producera en mindre del av detta själva. Vi köper därför enorma mängder biobränsle från andra länder. Men biobränsle producerat utanför Sverige görs till stor del på palmolja.
WWF har påvisat att den globala efterfråga av palmolja tyvärr fortsätter att öka. Enligt WWF är en av orsakerna att palmoljeprodukter för produktion av biodiesel och andra bränslen ökar. Svenska oljebolag försöker naturligtvis så långt som möjligt undvika palmoljebaserat bränsle men ju mer av finare biobränsle vi köper till Sverige desto mer av det palmoljebaserade bränslet tankas i andra länder.

- Reduktionsplikten i sig är bra men takten måste följa tillgången på klokt producerat bränsle. Det står ju klart för var och en att användningen av palmolja måsta minska. Här står vi och läser innehållsförteckningen på pepparkakor för att undvika palmolja samtidigt som vi genom vår alltför snabba ökning av reduktionsplikten tvingar fram en efterfrågan på palmolja som är tusen gånger värre, säger Pär Lärkeryd, vd Norra Skog. 

Vi tror på äkta biobränsle

Norra Skog efterfrågar en sänkt reduktionsplikt men vi är inte emot biobränsle. Tvärtom vill vi bidra i satsningen på ökad produktion av inhemskt biobränsle men detta förutsätter att regelverk och skatter utformas så att åkare och entreprenörer, lantbrukare och skogsägare inte ska drabbas av bränslekostnader som är långt mycket högre än deras kollegor i andra länder.

- Vi efterfrågar satsningar på biobränsle men vi måste samtidigt förhålla oss till dagens förutsättningar för lastbilar, traktorer och entreprenadmaskiner där förbränningsmotorn fortfarande är enda möjligheten. Våra åkare och entreprenörer är hårt drabbade av reduktionsplikten och alternativen är få eftersom elektrifiering av tunga fordon har stora utmaningar, säger Patrik Jonsson, virkeschef på Norra Skog.För ytterligare information kontakta:
Pär Lärkeryd, vd Norra Skog, 070 - 234 85 64
Patrik Jonsson, virkeschef Norra Skog, 070 - 314 96 33

För pressbilder se norraskog.se