Höjda premier på leveransvirke

Är du självverksam och har planer på att avverka själv och leverera virke? Nu höjer vi kvantitetspremierna för leveransvirke med start från 1 augusti. Ju mer leveransvirke som levereras, desto större blir premien. Tidigare har kvantitetspremien enbart gällt timmer-volymer och stolpar men nu gäller den även massavedssortimenten.

Publicerad 14 augusti 2023

För de skogsägare som dessutom är certifierade och har Skogsägaravtal tillkommer även certifieringspremie för massaved och skogsägarpremie för all rundved. Utöver det tillkommer leveranstidspremie för timmer och stolpar i två tidsperioder, med 55 kr per m3fub för leverans senast 30/11 och med 30 kr per m3fub för leveranser senast 30/4. 

Kontakta din skogsinspektor för mer information.