Forskningsstiftelse

Norra Skogs Forskningsstiftelse är en fristående stiftelse med ändamålet att utan vinstsyfte främja forskning och utveckling som är av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i norra Sverige. Med tematiska satsningar vill vi skapa möjlighet för nya forskningsrön för förbättrad lönsamhet i det norrländska privat enskilda skogsbruket.

Utsikt över dalgång med träd i förgrunden.

Läs mer om Norra Skogs Forskningsstiftelse

Stiftelsens nya temasatsning - Variationsrikt skogsbruk

Norra Skogs Forskningsstiftelse inleder 2024 med temat - Variationsrikt skogsbruk. Under tre år kommer stiftelsen att bevilja ekonomiska bidrag till forskning som söker svar på hur framtidens aktiva skogsbruk i norra Sverige utvecklas ytterligare och fortsätter vara långsiktigt, ekonomiskt och hållbart.

Är du intresserad av att ekonomiskt stödja stiftelsens verksamhet?

Skogforsk

Som skogsägare bidrar du även till forskningen som bedrivs hos Skogforsk. Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut.

Genom det välkända konceptet "60-öringen" deltar skogsägare aktivt i finansieringen av Skogsforsks forskningsprojekt. Varje gång en kubikmeter timmer, massaved eller skogsbränsle avverkas bidrar skogsägaren med 60 öre till Skogsforsk. Denna lilla avgift ackumuleras och används sedan för att finansiera forskning och utveckling för ett uthålligt och lönsamt skogsbruk.