Ägarskifte

Vi hjälper dig genom hela processen med att genomgå ett generationsskifte, överlåta eller sälja din skogsfastighet. 

Att generationsväxla är inte alltid lätt, vare sig det sker inom familjen eller utom familjen. Okunskap och blandade känslor är ofta anledningen till att många skogsägare inte tar tag i processen med att skifta ägare av skogsfastigheten.

Ett generationsskifte är viktigt att planera i god tid för att ta tillvara på de olika värden som ett aktivt skogsbruk innebär. Vi guidar er genom generationsskiftets olika delar för att nå det resultat som passar er familj bäst. 

Detta ingår i tjänsten Ägarskifte

Med din skog som utgångspunkt börjar generationsskiftet med ett familjeråd tillsammans med en skoglig rådgivare, skogsekonom och det som du har definierat som familj. Vid ett generationsskifte är det bäst om alla inom familjen är involverade för att hitta en lösning där alla blir nöjda, både nu och i framtiden. Vi sköter både juridiska och ekonomiska frågor vid överlåtelse och tar er igenom de delar som behöver beaktas, både för överlåtare, övertagare och eventuella syskon.

Tjänsten Fastighetsvärdering lägger grunden för ett genomtänkt och lyckat generationsskifte. Tillsammans med familjen hittar en skogsekonom och en skoglig rådgivare den stig som er passar bäst. Med hjälp av kompletterande tjänster som till exempel Kassaflöde får även den övertagande parten en god ekonomisk översikt och en bra start på sitt nya skogsägande.

Vanliga frågeställningar vid en generationsväxling:

  • Vilken fastighet avses, finns aktuell skogsägarplan eller bör det beställas?
  • Hur många barn finns i familjen?
  • Vem/vilka vill ta över?
  • Finns det lån på fastigheten?
  • Hur anskaffades fastigheten, köpeskilling, skogsavdrag?
  • Finns andra tillgångar som ska fördelas och tas med i beräkningen?
  • Oskattade medel, exempelvis betalplaner i Norra Skog och andra aktörer, Skogskonton bank?
  • Ska föräldrarna bo kvar? Nyttjanderättsavtal? Ekonomisk buffert?
  • Vilken ägandeform är lämplig? Enskild egendom?

 

Kostnad för tjänsten Ägarskifte

Grundpris: 15 000 kronor

Boka rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.