Välkommen till
Norra Skog

Vår drivkraft är att göra familjeskogsbruket i Norrland så värdefullt som möjligt. Som kooperation ägs vi av våra 27 000 medlemmar och vi verkar för deras bästa. Alltid.
Tillsammans bidrar våra medlemmar med mångfald till framtida generationer genom ett hållbart brukande av skogens förnyelsebara råvara.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Föreningsstämma 2022

Den 20:e maj kl. 11.00-16.00 går årets föreningsstämma av stapeln. Stämman sänds live på Youtube och alla medlemmar är välkomna att följa. Här hittar du länk till sändningen samt stämmohandlingar.

En miljard till våra medlemmar

Efter den lyckade fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna som gjordes våren 2020 har vi landat på ett rörelseresultat på 1049 miljoner kronor. Det innebär att en rekordstor vinstdelning väntar våra medlemmar.

Lär dig om vinstdelningen

Intresset är stort kring vinstdelningen och vad det betyder för den enskilde medlemmen. Här kan du lära dig mer om insatsemission och innebörden av vinstdelningen.

Läs om vinstdelningen här

Kontakta din skogsinspektor

Våra skogsinspektorer hjälper dig i alla delar av ditt skogsägande och arbetar för ditt bästa i alla lägen.
Hör av dig så berättar vi mer!

Senaste nytt

Medlem

Lyckad stämma utan restriktioner

2022-05-23 Nyhet

Pressmeddelande

Ny ledarduo för Norra Skog

2022-05-20 Nyhet

Reportage

Vägprojekt gav mersmak

2022-05-20 Nyhet

Forskning

Trä för tillfrisknande

2022-05-19 Nyhet

Pressmeddelande

"Skogslandslaget" ökar kunskapen om Sveriges familjeskogsägare

2022-05-18 Nyhet

Ledare

Att tänka krokigt eller rätt

2022-05-13 Nyhet

Mer värde för din skog.

Som medlem i Norra Skog erbjuds du alltid våra bästa priser och premier, samt förmånlig ränta på de affärer du gör hos oss. Dessutom är du med och delar på vinsten vi skapar. På så sätt slutar en levererad kubikmeter aldrig att växa i värde för dig.

Hållbart skogsbruk

Genom ett aktivt och hållbart skogsbruk kan vår miljövänliga träråvara bidra till ersätta fossil råvara med förnybar. Dessutom planteras för varje avverkat träd två nya träd som binder koldioxid. Våra skogsägande medlemmar tar ansvar för sina skogar och arbetar för ett hållbart familjeskogsbruk, med rätt balans mellan biologisk mångfald och brukandet av skogen.

Kalender

Grundkurs Skog

2022-05-11 - 2022-06-16 Umeå, Sundsvall, Berg, Östersund

Gallra din skog - färdighetsutbildning

2022-05-13 - 2022-06-17 Umeå, Sundsvall, Berg, Östersund

Träffa oss på Utemässan

2022-05-27 Lycksele

Årsberättelse 2021

Nu kan du läsa den innehållsrika årsberättelsen från Norra Skogs första helår och redovisningen för hur vi jobbar med hållbarhet.

Mersmak röjning

Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden. I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej.

Logga in på medlemssidor

Vi arbetar just nu för fullt med att skapa en gemensam portal för alla våra medlemmar. Tyvärr är vi inte riktigt klara med det arbetet ännu och har därför kvar ingångarna till vad som tidigare var medlemssidorna på Norra och Norrskogs hemsidor. Du loggar enkelt in på samma sätt som tidigare.

Bli en del av oss

Vi ägs av våra medlemmar och verkar för ditt bästa, alltid. Som medlem i Norra Skog får du trygga råd genom hela ditt skogsägande. Du får vara med och påverka, samt bygga en hållbar framtid för nästa generation.

Bli medlem idag