Politik och påverkan

Norra Skog företräder skogsbruk i norr, bland annat genom att verka för en tryggad avsättning av medlemmarnas skogsråvara. 

Vi arbetar för dig och din skog

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill styra användningen av din skog, inte minst myndigheter, politiker och ideella naturvårdsorganisationer. Därför är det viktigt att det finns en samlande organisation som står upp för norrländska skogsägare och deras behov.

Norra Skogs huvudsakliga uppdrag är att företräda det privata enskilda skogsbruket i norra Sverige, bland annat genom att verka för en tryggad avsättning av medlemmarnas skogsråvara. Långsiktiga spelregler och sund myndighetsutövning, med respekt för enskildas grundläggande rättigheter, är därtill av största vikt för att skogsägare ska kunna investera, aktivt bruka, skörda och återigen investera i sina skogar.

Norra Skog arbetar för att hela samhället ska förstå att brukad skog, respekterad äganderätt och livskraftig landsbygd är förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd. Vi bevakar näringspolitiska frågor och bedriver ett lösningsorienterat påverkansarbete för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsföretagande.

Som näringspolitisk aktör verkar vi genom föreningens tjänstepersoner, förtroendevalda och drygt 27 000 medlemmar. I nära samarbete med LRF Skogsägarna, Mellanskog och Södra Skogsägarna har vi ett stort kontaktnät för påverkan av politiker och beslutsfattare på alla nivåer, såväl nationellt som internationellt.

Norra Skog värnar om ett brukande som bygger på frihet under ansvar, och visar lagstiftarna på de möjligheter som finns med många små familjeskogsbrukare. Ju fler medlemmar vi är desto större blir vår möjlighet att få politiken att lyssna när vi lyfter fram frågor som är viktiga för privat enskilt skogsbruk i norra Sverige.

Norra Skogs näringspolitiska arbete

Se filmen för att höra mer om hur Norra Skog arbetar för de norrländska skogsägarna.

Samhällspolitisk vision

Som intresseorganisation för enskilda skogsägare i norra Sverige har Norra Skog arbetat fram en vision för hållbart samhällsbyggande: "Vi vill att hela samhället ska förstå att brukad skog, respekterad äganderätt och livskraftig landsbygd är förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd."

Visionen bygger på tre prioriterade fokusområden; klimatsmart omställning, möjligheternas naturvård och framtidens konkurrenskraft.

Skogsbrukets samhällsnytta

Mer än hälften av den svenska skogen ägs och brukas av landets 310 000 enskilda skogsägare. Tillsammans står dessa för mer än 60 procent av skogens tillväxt. Ett aktivt brukande av skogen skapar arbetstillfällen både i skogen och i angränsande sektorer och bidrar starkt till en levande landsbygd.

Skogsbrukets klimatnytta

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila råvaror som olja och kol leder till utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Ökade utsläpp av växthusgaser bidrar till att den globala medeltemperatureren ökar.

Statistik om skogsnäringen

Om du vill läsa mer om hur viktig skogsnäringen är för Sverige kan du ta del av skogsindustriernas statistiksamling här.

Lär dig mer om skogen och människorna

Gå vår kostandsfria basutbildning som utgår från statistiksamlingen skogen och människorna. Där har vi samlat fakta om skogen och de som äger den, kommun för kommun, i de fyra nordligaste länen.