Sälja virke

När det är dags att sälja ditt virke hjälper vi dig. Här kan du hitta aktuella prislistor, information om affärsformer och en komplett guide till din virkesaffär.

Stockar som ligger i upplägg.

Virkesprislistor

Här hittar du våra virkesprislistor för timmer, massaved, stolpar och skogsbränslen. Välj var du har din skog så ser du aktuella virkesprislistor och kontaktuppgifter till vår skogliga personal i ditt område.


Premier

Utöver grundprislistan premierar vi också andra egenskaper hos din skog såsom åtkomst, bärighet och skogsbrukscertifiering. Även medlemmar med Skogägaravtal primeras. Dessutom optimerar vi det ekonomiska värdet ur varje enskilt träd via vår aptering.

Vinstdelning

Utöver allt detta är du som medlem med och delar på vinsten som vi skapar tillsammans. 

Din virkesaffär ger dig vinstdelning

Vinsten delas ut till medlemmarna och baseras på leveranstrohet, långsiktighet och god skogsskötsel. Vinstdelning skapar en trygghet för skogsföretagandet att sköta skogen med rätt åtgärder i rätt tid oavsett konjunktursvängningar.

Olika typer av sortiment

Norra Skog hanterar timmer, massaved, stolpar, cellolusaflis och skogsbränsle inklusive biprodukter från industrin. Sortimenten hittar du i respektive virkesprislista.


Din virkesaffär - steg för steg

När det är dags att sälja ditt virke hjälper vi dig. Det här är en komplett guide till din virkesaffär. Har du funderingar? Kontakta oss så berättar vi mer.


1. Din personliga skogsinspektor

Som medlem har du en personlig skogsinspektor med uppdrag att ge service och råd till dig. Vi möts på din hemmaplan, digitalt eller på något av våra lokala kontor och går tillsammans igenom dina mål med ditt skogsägande och vilka möjligheter och lösningar som finns för dig idag och generationer framåt. Dialogen grundar sig ofta på ett fältbesök i din skog eller utifrån din Skogsägarplan.

Inte medlem ännu? Det går såklart att göra affärer med oss ändå. Men ett medlemskap innebär alltid lite extra och du får flera fördelar utöver din del av den vinst som vi skapat tillsammans när virket nått marknaden utanför skogen.


2. Planera din virkesaffär

Virkesaffären skiljer sig lite från fall till fall för att anpassas på bästa sätt för dig som skogsägare. Ibland kan den som säljer välja att utföra hela eller delar av avverkningen själv. Det kallar vi för Leveransvirke. Men allra vanligast är det att du låter oss ta ansvar för hela uppdraget. 

3. Skriva avtalet

När vi får ditt förtroende kring ett uppdrag tecknar vi tillsammans med dig ett Avtal om avverkningsrätt. Avtalet beskriver vilket område som ska avverkas och förutsättningarna för affären. Din personliga skogsinspektor går tillsammans med dig igenom avtalets olika delar som exempelvis pris, premier, kostnader och effekten av vinstdelningen. Avtalet kan skrivas under både digitalt och på papper. 

4. Förberedelser före avverkningen i din skog

Vi sköter de myndighetskontakter som krävs. Vi genomför en traktplanering i enlighet med krav från myndigheter och certifieringar. I detta steg kontaktar vi även rågrannar om så behövs. 

5. Avverkning i din skog

Före vi startar uppdraget i din skog kommer du bli kontaktad av maskinlaget. Vi avverkar och lägger fram virket till vägen och märker det med ditt medlemsnummer. Norra Skog strävar efter att maximera virkesvärdet på din skog. Du kan enkelt följa hela flödet från skog till industri, där virket mäts in, på Mina sidor eller i vår app. Här kan du läsa mer om hur inmätningen går till.

6. Ditt resultat från virkesaffären

När du gjort en virkesaffär med Norra Skog får du välja om pengarna ska sättas in på virkeskontot eller betalningsplanekontot, beroende på om du vill ha hela summan på en gång eller om du vill sprida ut inkomsten över flera år. När du planerar dina utbetalningar rekommenderar vi att du tar kontakt med våra skogsekonomer för stöd och rådgivning. Som underlag till din inkomstdeklaration skickas också ett årsbesked ut. Där kan du läsa en sammanställning av alla årets affärer du haft med oss. Årsbeskedet sammanställs och skickas till dig i början av året.

7. Din åsikt är viktig

Efter avslutat uppdrag är vi är väldigt intresserade av din upplevelse av helheten. Därför kommer du få en digital undersökning från oss så att vi kan fånga upp dina åsikter och tankar och på så sätt bli bättre. 

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar.

Beställ affärsförslag

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmaste skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.