Skogsbrukscertifiering

Genom att certifiera ditt skogsbruk med PEFC visar du att du sköter skogen på ett uthålligt och ansvarsfullt sätt. Certifieringen är en miljömärkning som garanterar konsumenter att skogsprodukten kommer av ett hållbart skogsbruk.

Hållbart och aktivt brukande med certifierad skog

Drygt 40 procent av den produktiva skogsmarksarealen som ägs av Norra Skogs medlemmar är certifierad enligt svensk PEFC standard. PEFC är en oberoende tredjepartsorganisation vars syfte är att utveckla ett skogsbruk där det råder balans mellan produktion, miljö och sociala intressen för att tillhandahålla marknaden med certifierade produkter som är hållbart producerade.

Fördelarna med certifierad skog

Som certifierad skogsägare gör du en insats för miljön samtidigt som du visar att din skog sköts på ett aktivt, ansvarsfullt och hållbart sätt. Du får också extra betalt i form av en certifieringspremie på barr- och lövmassaved. Att certifiera ditt skogsbruk via Norra Skog är kostnadsfritt.

Krav för certifiering

  • Du ska ha en skogsbruksplan som uppfyller kraven för certifiering. Norra Skogs Skogsägarplan uppfyller alla PEFCs krav. Planen får inte vara äldre än 10 år.
  • Du ska aktivt sköta skogen genom att utföra föreslagna åtgärder samt dokumentera dessa när de är utförda.
  • Alla åtgärder ska utföras i enlighet med svensk PEFC standard.
  • Minst fem procent av den produktiva arealen ska avsättas för naturvårdsändamål (NO/NS).
  • Du ska värna löv i landskapet genom minst fem procent lövdominerade bestånd och att övriga bestånd har en lövinblandning på minst tio procent av stamantalet där sådan förutsättningar finns. 
  • Du ska ta hänsyn till områden som rör rekreation, friluftsliv och kulturmiljö.
  • Du ska endast använda sig av certifierade entreprenörer.

Norra Skog använder sig endast av PEFC certifierade entreprenörer för att du som markägare ska känna dig trygg med att de åtgärder som utförs på din fastighet är i enlighet med rådande standard.

Fullständiga krav för certifiering

PEFC-vad gäller

Genom att logga in på Skogsskolan kan du kostnadsfritt gå vår basutbildning "PEFC-vad gäller". Kursen rekommenderas för alla som har, eller funderar på, att certifiera ditt skogsbruk.

Skogsinspektor mäter med relaskop.

Certifierat skogsbruk och dess positiva effekter

Lyssna till vår medlem skogsägaren Inger Edlund som delar med sig av vad hon tycker är PEFC-certifieringens viktigaste roll, och vad den betyder för hennes skogsbruk, och Hugo Malmqvist på Norra Timber som berättar om den ökade efterfrågan på PEFC-certifierat virke och den positiva effekten av det.

Svenska PEFC

Är du nyfiken på att läsa mer om skogsbrukscertifieringen PEFC? Klicka på länken för att komma till PEFCs egna hemsida.

Beställ tjänst

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.

Kontakta oss här vid ärenden som rör Norra Skogs certifierade skogsbruk eller våra spårbarhetscertifikat.

Vid förfrågningar, synpunkter och klagomål som har koppling till vår skogsbrukscertifiering enligt PEFC®, eller vår spårbarhetscertifiering enligt PEFC® Chain of Custody samt FSC® Controlled Wood, hänvisas till formuläret nedan för att ärendet ska registreras och hanteras enligt gällande rutin.