Ett värdefullt medlemsskap

Norra Skog är en ekonomisk förening vilket betyder att det är medlemmarna som tillsammans bestämmer inriktningen för föreningen. Det är en demokratisk organisation där varje medlem har en röst.

Vårt medlemslöfte

Vi vill att du som medlem ska känna förtroende för Norra Skog. Som medlem är det viktigt för oss att du är välinformerad, trygg som företagare och motiverad att bruka din skogsfastighet. Vi vill skapa medlemsnytta för dig.

Vår målsättning är att:

  • Du får en personligt kontaktansvarig skogsinspektor.
  • Du får återkoppling vardagar inom 24 timmar från att du sökt kontakt.
  • Du som delägare i fastigheten informeras vid avtalstecknande.
  • Du får en avisering från entreprenör innan uppdrag påbörjas.
  • Du får löpande uppdatering om dina uppdrag via appen Norra Skog.
  • Du får redovisning från utförd avverkning inom 30 dagar.
  • Du får din faktura inom 20 dagar från utförd skogsvård.
  • Du ska få tydliga fakturor och redovisningar.
  • Du med Skogsägaravtal erbjuds årligen ett personligt möte.
  • Du får snabb och professionell hantering vid en avvikelse/reklamation.

Vår historia

Skogsägarföreningen Norra Skog har sina rötter i norrländska skogsägares strävan för snart 100 år sedan att påverka sina förhållanden.