Medlemskapet

Som medlem är du delägare i Norra Skog. Du har möjlighet att vara med och påverka föreningen, stöttar vårt näringspolitiska arbete och blir en den av den gemenskap som föreningen erbjuder. Dessutom får du bättre pris på våra tjänster och utbildningar, bra rabatter hos våra samarbetsparters och som ordinarie medlem eller seniormedlem får du dessutom del av vinsten som vi skapar tillsammans.

Medlemskap för tre generationer

I Norra Skog kan du bli medlem redan innan du blivit skogsägare om det är så att du är nära anhörig till en ordinarie medlem. För att vara ordinarie medlem i Norra Skog behöver du äga skog inom vårt verksamhetsområde från Sundsvall i söder till Pajala i norr. När du sedan avyttrar ditt skosägande kan du kvarstå som seniormedlem istället för att utträda. Har man tidigare varit ordinarie medlem, men gått ur föreningen, kan man inte bli seniormedlem vid ett senare tillfälle.

Fysiska och juridiska personer som äger skog inom vårt verksamhetsområde, från Sundsvall till Pajala, kan bli ordinarie medlem i föreningen.

Blivande skogsägare?

Nära anhöriga till en ordinarie medlem kan bli familjemedlem i Norra Skog.

Det kostar inget att vara medlem

Som medlem bygger du upp ett insatskapital som tillhör dig men som disponeras av föreningen. Om du vill lämna föreningen får du tillbaka din insats i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar. 

Ordinarie medlem

Ordinarie medlemmar måste bidra med minst 2 000 kronor inom tre år från inträde. Det går att sätta in upp till 2 000 kronor på insatskontot. Ytterligare insatser görs enbart genom insatsavdrag på virkesaffärer med Norra Skog.

Du väljer själv om insatsavdraget ska vara två eller fyra procent av virkesvärdet. Insatsavdraget är begränsat till 20 procent av den totala insatsskyldigheten per år. Den totala insatsskyldigheten för ordinarie medlemmar är tio procent av det taxerade skogsbruksvärdet på fastigheten, med ett minimum på 2 000 kronor och ett maximum på 80 000 kronor.

Föreningsstämman beslutar årligen om vinstdelning till medlemmarna, en del av vinstdelningen är i form av ränta på insatserna.   

Seniormedlem

Som seniormedlem måste du ha minst 2 000 kronor kvar på kontot för inbetalade insatser men du kan även välja att låta alla insatser och övriga medel kvarstå. Om du inte vill ha någon utbetalning i samband med ändringen av medlemskapet kvarstår både insatser och övriga innestående medel på befintliga konton.

Föreningsstämman beslutar årligen om vinstdelning till medlemmarna, en del av vinstdelningen är i form av ränta på insatserna.   

Familjemedlem

Familjemedlemmar bidrar till föreningen genom att betala in en insats på 1 000 kronor. Insatsen följer med till ett ordinaire medlemskap om medlemmen blir skogsägare. 

Konton kopplade till medlemskapet

Som ordinarie medlem eller seniormedlem har du fem konton hos Norra Skog.  

Kokkaffe hälls upp i en träkåsa.

Insatskonto inbetalt håller de insatser som du antingen betalat in direkt eller genom insatsavdrag på virkesaffärer du gjort med Norra Skog. Insatskonto emitterat håller de pengar som du fått som emitterade insatser vilket är en del av vinstdelningen från föreningen. Du kan också sälja och köpa emitterade insatser av andra medlemmar via Norra Skogs handelsplats.

När du gjort en virkesaffär med Norra Skog får du välja om pengarna ska sättas in på virkeskontot eller betalningsplanekontot, beroende på om du vill ha hela summan på en gång eller om du vill sprida ut inkomsten över flera år.  

Medlemskonto är ett sparkonto öppet för medlemmar. Det är ett bra alternativ om du vill spara till en bra ränta och ha pengarna tillgängliga med en månads uppsägningstid. 

Ränta

 • Insats inbetald: Del av vinstdelning
 • Insats emitterad: Del av vinstdelning.
 • Virkeskonto: 3,00 procent
 • Betalningsplankonto: 3,45 procent
 • Medlemskonto: 3,45 procent

 

Som familjemedlem har du endast ett konto och det är familjeinsatskonto som innehåller din inbetalade familjeinsats. 

 

Handel med insatser

Både ordinarie medlemmar och seniormedlemmar, kan köpa och sälja emitterade insatser. Handeln sker mellan Norra Skogs medlemmar, och du kan lägga dina köp- och säljordrar på handelsplatsen som finns på Mina sidor.

Vårt medlemslöfte

Vi vill att du som medlem ska känna förtroende för Norra Skog. Som medlem är det viktigt för oss att du är välinformerad, trygg som företagare och motiverad att bruka din skogsfastighet. Vi vill skapa medlemsnytta för dig.

 

Vår målsättning är att:

 • Du får en personligt kontaktansvarig skogsinspektor.
 • Du får återkoppling vardagar inom 24 timmar från att du sökt kontakt.
 • Du som delägare i fastigheten informeras vid avtalstecknande.
 • Du får en avisering från entreprenör innan uppdrag påbörjas.
 • Du får löpande uppdatering om dina uppdrag via appen Norra Skog.
 • Du får redovisning från utförd avverkning inom 30 dagar.
 • Du får din faktura inom 20 dagar från utförd skogsvård.
 • Du ska få tydliga fakturor och redovisningar.
 • Du med Skogsägaravtal erbjuds årligen ett personligt möte.
 • Du får snabb och professionell hantering vid en avvikelse/reklamation.

Vanliga frågor

Utträde

Fysiska personer som kan logga in med Bank ID hittar ett formulär för utträde på Mina sidor. Juridiska personer och dödsboägare fyller i utträdesansökan på PDF-blankett.