Hållbarhet

Norra Skogs verksamhet har en tydlig koppling till människa och miljö. Vi bidrar till lösningen på klimatfrågan genom att ersätta fossil råvara med förnybar råvara från skogen.

Prästkragar på en äng.

Äkta hållbarhet

Äkta hållbarhet uppnås när affärsidéen och verksamheten bidrar till sociala förbättringar, ekonomisk tillväxt och en oförstörd miljö både idag och för kommande generationer. Norra Skogs unika ställning och förmåga att uppnå äkta hållbarhet beror främst på fyra saker;

  • En förnybar råvara som binder koldioxid.
  • Produkter som är miljövänliga och biologiskt nedbrytbara.
  • Ett kooperativt ägande som utgörs av en mångfald av privata skogsägare med ett personligt engagemang, hög kompetens och långsiktighet i sitt skogsbruk.
  • En möjlighet att hjälpa enskilda privata skogsägare att vara aktiva i sitt skogsbruk.
Man och kvinna står i skogen och ler.

Dokument

Norra Skog är certifierade enligt nedanstående standarder och åtar oss att uppfylla kraven i dessa.