Om oss

Norra Skog är en skogsägarförening som ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,2 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige, i landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland.

Industrigrenen under varumärket Norra Timber omfattar tre sågverk, tre förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar industrierna årligen närmare 700 000 kubikmeter trävaror och cirka 60 000 svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras ungefär 60 procent. Tillsammans äger också våra medlemmar 30 procent av massabruket Husum Pulp AB. 2023 omsatte koncernen dryga 5 miljarder kronor. 

En lokal aktör i hela Norrland

Den skogliga organisationen omfattar tio virkesområden med 30-talet lokala kontor, från Sundsvall i söder till Pajala i norr. Den totala inmätta virkesfångsten uppgår till drygt 3 miljoner fastkubikmeter. Norra Skog har sitt huvudkontor i Umeå samt regionala nav med kontor i Luleå, Örnsköldsvik och Östersund. Föreningen har omkring 650 egna anställda och sysselsätter närmare 800 personer i skogsentreprenad, transporttjänster och industrientreprenad.

Norra Timber

Norra Timber är ett träförädlingsföretag som arbetar med produktion och leverans till marknader som har höga krav på kvalité, bra leveransförmåga och god leveransprecision.

Vår verksamhet omfattar tre sågverk, tre förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Norra Timber producerar årligen närmare 800 000 kubikmeter sågade trävaror, 250 000 kubikmeter hyvlade trävaror, samt cirka 60 000 svarvade furustolpar och 150 000 spånbalar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras ungefär 60 procent.

Om koncernen

Läs mer om koncernen och ta del av årsberättelser och hållbarhetsredovisningar.