Vinstdelning

Norra Skog ägs av sina medlemmar och vinsten som skapas går tillbaka till medlemmarna i form av vinstdelning. Vinsten delas ut till ordinarie medlemmar och seniormedlemmar och baseras både på leveranstrohet, långsiktighet och god skogsskötsel. 

Styrelsen föreslår årligen hur mycket av vinsten som ska delas ut, men det är föreningsstämman som tar det slutgiltiga beslutet. Föreningens mål är att hålla en jämn nivå på vinstdelningen över åren.

Vinstdelning beslutad i maj 2024

7 procents ränta på insatskapitalet samt att de som haft bokförda rundvirkesleveranser under 2023 även ska få en vinstdelning på 65 kronor per m3fub, uppdelat på 30 kronor i efterlikvid och 35 kronor i insatsemission.

Tre sätt att dela ut vinst

Norra Skog kan dela ut vinst på tre olika sätt. Genom ränta, efterlikvid och insatsemission. Vinst som betalas ut som ränta och efterlikvid blir tillgänglig för dig direkt medan insatsemission innebär att pengarna är bundna till föreningen tills du säljer dessa insatser eller har rätt att få ut dem. 

Insatsemission och efterlikvid betalas ut till de som levererat virke under föregående år, medan ränta på insatskapitalet går till alla ordinarie medlemmar och seniormedlemmar som har insatser i föreningen.

Tre tallstammar i solljus.

Styrelsens vinstdelningspolicy

Styrelsen föreslår årligen hur mycket av vinsten som ska delas ut, men det är föreningsstämman i maj som tar det slutgiltiga beslutet. Efter beslutet betalas vinstdelningen ut till medlemmarna. Styrelsens förslag baseras på denna policy:

  • Styrelsens årliga förslag till vinstdelning ska anpassas med beaktande av framtida lönsamhet, likviditetsbehov samt storleken på eget kapital. 
  • Fördelningsprincipen ska bygga på insatsemissioner, efterlikvider samt ränta på insatskapital. 
  • Procentsatser och krontal kan justeras både uppåt och nedåt, men målet ska vara att mellan åren försöka hålla en jämn nivå på vinstdelningen för att undvika spekulationer om det är lönsamt att leverera före eller efter ett årsskifte. 
  • Storleksförhållande mellan krontalen för insatsemission och efterlikvid kan förändras för att styra mot ett förhållande där medlemmarnas insatser utgör ungefär en tredjedel av summan av eget kapital i moderföreningen. 
  • Räntenivån kan sättas olika på inbetalt respektive emitterad insatskapital. 

Policyns inriktning fram till 2025 är en årlig vinstdelning på minst nedanstående: 

  • Ränta: 5 procent på innestående inbetalt och emitterat insatskapital vid verksamhetsårets slut. 
  • Efterlikvid: 15 kronor per m3fub baserat på verksamhetsårets bokförda och redovisade virkesleveranser av rundvirke avseende leveransvirke och avverkningsuppdrag (ej rotaffärer). 
  • Insatsemission: 35 kronor per m3fub baserat på verksamhetsårets bokförda och redovisade virkesleveranser av rundvirke avseende leveransvirke och avverkningsuppdrag (ej rotaffärer). 

Vinstdelning

Som medlem är du också delägare i Norra Skog. Ordinarie medlemmar och seniormedlemmar tar del av vinsten vi skapar tillsammans. Se filmen för att lära dig mer. 

Öka din egen del i vinsten

Du kan öka din vinstdelning genom att öka ditt insatskapital för att få mer i ränta och leverera virke till Norra Skog för att få mer emitterade insatser och efterlikvid.

Närbild på stövlar som bärs av person som ligger i lingonris.

Vanliga frågor om vinstdelning