Entreprenörer

Norra Skog växer och söker därför ständigt nya samarbetspartners inom avverkning, skogsvård och transport. Vi kan erbjuda dig som entreprenör en rik mångfald av uppdrag i nära kontakt med de skogsföretagare du utför uppdraget åt.

Oavsett om det gäller markberedning, plantering, röjning, gallring eller slutavverkning är ett samarbete med just dig av intresse för oss. Vi använder toppmoderna informationssystem där vi kommunicerar med dig. ForestLink som entreprenörswebb och maskinGIS, en modern entreprenörs-app där du får information om pågående och kommande objekt, för att nämna några. Vi ligger också i framkant vad gäller samarbete mellan beställare och utförare och har alltid nära kommunikation med dig kring hur verksamheten ser ut och kan utvecklas.

Är du entreprenör inom dessa områden, funderar på att starta upp verksamhet, expandera eller byta inriktning? Då är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Stöd till entreprenörer 

Vi erbjuder ett tredelat stöd till entreprenörer som har ett längre samarbete med Norra Skog.


APL-stöd
Ett komplement till det stöd man kan få från Gröna Arbetsgivare om man som entreprenör tar emot en praktikant. 

Nyanställningsstöd 
Extra ersättning vid anställning av förare som saknar tidigare arbetslivserfarenhet som maskinförare. Det kan röra sig om individer som kommer direkt från naturbruksgymnasium, maskinförarutbildning eller att det är vuxna yrkesbytare. Det ekonomiska stödet ges under sex månader, är rörligt och täcker upp till 50 procent av den nyanställdes lön. 

Metodikstöd 
Ett ekonomiskt stöd om man anlitar en instruktör för utbildning och utveckling av arbetsmetodiken. Utbildningen sker av antingen en godkänd RECO-instruktör eller en instruktör som är kopplad till en maskintillverkare. Norra Skog står för 50 procent av kostanden för utbildningen.

Vill du ansöka om stöd? - kontakta oss

Följ med i skogen

Häng på maskinföraren Tobias Wegebro och timmerföraren Jan Renman när de apterar och hämtar stolpar för Norra Skog. 

Vi arbetar med CTI-teknik

För att skona vägarna, köra större volymer, ge ökad trygghet och skapa mindre maskinstillestånd i skogen arbetar vi på Norra Skog med CTI-teknik i timmerbilar över hela vårt verksamhetsområde. Här kan du se hur det går till och höra timmeråkare Fredrik Dahlin och produktionschef Samuel Lind berätta om tekniken.