Framtidens skogsmaskin i medlemmarnas skogar

Nu är den nya bandförsedda skotaren Centipede i praktisk drift och under fyra veckor i juni provkördes den i Norra Skogs område. De tidiga testresultaten visar på klara förbättringar för miljö och människa.

Text Karolina Edstedt Publicerad 6 juni 2023

Foto Victor Lundberg

Norra Skog har tillsammans med Södra, Mellanskog, Sveaskog, SCA, Holmen, Stora Enso, BillerudKorsnäs samt maskintillverkaren Komatsu Forest utvecklat en skogsmaskin som är mer skonsam för miljö och människa – samtidigt som produktiviteten ökar. Centipede går på band i stället för hjul vilket innebär att kontaktytan med marken blir mycket större samtidigt som marktrycket blir lägre och spårdjupen minskar markant. Maskinen har även ett heldämpat chassi som är designad att minska helkroppsvibrationerna för föraren, vilket skulle innebära att det går att öka hastigheten utan att vibrationerna gör det.  

Sedan november förra året är Centipede ute på turné med praktiska testkörningar hos de åtta skogsföretag som deltar i projektet. Teoretiska beräkningar och simuleringar ska nu testas i skarpt läge och under juni månad var det Norra Skogs tur att bedöma kapaciteten hos Centipede när den körde i Vännäs, Bjurholm och Fredrika. 

- Det vi har kunnat bekräfta under de provkörningar som varit hittills är minskad markpåverkan, minskade vibrationer och ökad produktivitet. Den har haft en högre produktivitet än en stor skotare som kan lasta fem ton mer per last. Centipede har levererat fler kubikmeter i timmen eftersom den kan köra snabbare och mjukare. Den påverkas inte heller lika mycket av hinder utan glider fram i terrängen, berättar Jonas Byström, skogstekniskt ansvarig på Norra Skog. 

Byström är med i referensgruppen i projektet Centipede och han tror att innovationen kan ha stor påverkan på branschen. 

- Om det här blir verklighet så är det ett paradigmskifte. Det är det största tekniksprånget på skogstekniksidan som jag har varit med om. Det är nästan lika stort som övergången från manuell fällning till att använda skördare, konstaterar Jonas Byström. 

Engmans skogsmaskiner som fått i uppdrag att testa maskinen för Norra Skogs räkning. Tre förare har specialutbildats av Komatsu. Här syns maskinföraren Jonas Engman tillsammans med Jonas Byström från Norra Skog.

Tillgänglighet året runt 


Med den nyutvecklade tekniken kan Centipede köras både på områden som vanligtvis betraktas som vintertrakter och trakter som påverkas mycket av nederbörd. Maskinen gör det möjligt att möta kraven från kunder och allmänhet om minskad miljö- och markpåverkan och samtidigt hålla ett jämnt flöde över året. 

- Vi har i vår verktygslåda något som vi kallar för rätt Norra Skog-metod, vilket är en drivningsteknik för att minska markpåverkan. Genom att utnyttja höga lägen i terräng och inte köra över blöta partier skonas marken. Att gå mot bandförsedda maskiner som minskar marktrycket är en del av detta, berättar Byström.  

Förutom att Centipede kan tillgodose virkesförsörjningen under hela året och därigenom skapa bättre förutsättningar för en lönsam avverkning, så har den flera direkt produktionshöjande egenskaper. Under vinterperioden tar den sig fram snabbare än en vanlig skotare då den inte sjunker ned i snön på samma sätt vilket ökar produktiviteten. 

- Utöver att det är väldigt kul och intressant, så är det till nytta både för branschen och för enskild medlem. Det kommer att leda till att medlemsnyttan totalt blir större, för vi kommer att kunna driva virke jämnare över året och sannolikt kommer det kunna leda till ökade tillgänglighetspremier, säger Jonas Byström. 

Speciell utbildning 


Entreprenören Engmans skogsmaskiner har fått uppdraget att testköra Centipede i Norra Skogs område. Tre maskinförare har specialutbildats av Komatsu för att kunna köra skotaren. En av dem är Jonas Engman som satt sig i Centipedens hytt för att testköra den i närheten av Bjurholm. Han ser många fördelar med den nya maskindesignen, men i den steniga och branta miljön ser han även förbättringspotential för framtida prototyper. 

- Jag upplever att den är starkare och slirar inte som andra modeller, så den tar sig fram bättre på det sättet. I den här terrängen upplever jag den inte som så mycket bättre komfortmässigt, när banden kliver över ett stort block så tippar den med fart och smäller ganska hårt. Men där är väl ingen maskin skön egentligen, säger Jonas Engman och fortsätter. Däremot så tar den sig fram bra uppför. På vintern och när det är blött så tror jag att den är helt underbar faktiskt. 

Under utvecklingstiden har Komatsu utfört en mängd olika tester för att bedöma hur maskinen står sig mot en vanlig skotare i samma storlek. Man har tittat på spårdjup, dragkraft i uppförsbacke, vibrationer i hytten. De har även tagit fram data på produktivitet och bränsleförbrukning.

Tittar in i framtiden 


När tekniken väl är på plats på skotare öppnar det möjligheten att även införa band på skördare menar Jonas Byström. Och kanske kommer hjul på skogsmaskiner vara ett minne blott i framtidens skogsbruk.  

- När jag såg den i praktisk drift första gången så var känslan att jag tittade flera år in i framtiden. Jag tror stenhårt på det här och jag hoppas att vi i branschen gemensamt lyckas få tekniken på plats. Investeringskostnaden och produktiviteten är nycklarna för att vi ska få ett intresse bland entreprenörskåren att köpa den här typen av maskiner. Vi måste gå åt det här hållet och jag hoppas verkligen att det blir av, säger Jonas Byström med eftertryck. 

Centipede


Den nya skogsmaskinen är med sin innovativa teknik designad för att uppnå ett så hållbart skogsbruk som möjligt – för både miljö och människa. Se filmen som berättar mer om konceptmaskinen.