Nyhetsbrev

Skicka
 1. Forskning om variationsrikt skogsbruk

  30 januari 2024

  Norra Skogs Forskningsstiftelse inleder 2024 med temat - Variationsrikt skogsbruk. Under tre år kommer stiftelsen att bevilja ekonomiska bidrag till forskning som söker svar på hur framtidens aktiva skogsbruk i norra Sverige utvecklas ytterligare och fortsätter vara långsiktigt, ekonomiskt och hållbart.

  Skogsbruk
 2. Fem tips inför deklarationen

  17 januari 2024

  Ta del av Skogsbyråns fem tips att förenkla inför din deklaration av skogsfastighet.

  Skogsbruk
 3. Skogsvägar med bra bärighet

  15 januari 2024

  I varje nummer av vår affärstidning Skogsmagasinet har läsarna möjlighet att ställa frågor. I det senaste numret av Skogsmagasinet fick vi frågan: Varför är det viktigt att ha skogsvägar med bra bärighet? Här kan du ta del av svaret från Norra Skogs vägspecialist Mats Näslund.

  Skogsbruk
 4. Privata skogsägare spelar stor roll i skyddet av svenska skogar

  11 januari 2024

  Hur står det till med den biologiska mångfalden i den svenska skogen? Det har forskarna Mats Hannerz och Per Simonsson analyserat i sin nya rapport ”Biologisk mångfald i skogen – Tillstånd, trender och miljöarbete”. De positiva trenderna fortsätter, men det finns mer att göra, visar deras sammanställning.

  Skogsbruk
 5. Grot skapar grön energi och större lönsamhet

  14 december 2023

  Nu kan du ta ut groten och tjäna en extra hacka – samtidigt som du bidrar till produktionen av grön energi. - Energibristen gör att det numera är lönsamt för skogsägarna att ta ut grot även i norra Sverige, säger Jonas Arvidsson, marknadschef för Virke på Norra Skog, som nu har återupptagit sitt erbjudande om att hantera grot.

  Skogsbruk
 6. Den komplexa skogen utmanar tekniken

  8 december 2023

  Automation och effektivisering är heta ämnen. Mycket forskning pågår i branschen, men den komplexa skogsmiljön plus gamla tekniska system gör att utvecklingen inte gått lika snabbt som i andra näringar. Och – hur passar människan in i bilden?

  Skogsbruk
 7. Betesskador på fortsatt hög nivå

  21 november 2023

  Under året har 13 procent av ungtallarna i Västernorrland skadats av viltbete från älg och andra hjortdjur. Även Norrbotten, Västerbotten och Jämtland är hårt drabbade. Årets älgbetesinventering visar att skadorna fortfarande är långt över målet på max fem procent.

  Skogsbruk
 8. God tillväxt inom skogsbruket skapar klimatnytta

  13 november 2023

  De senaste åren har Norra Skog investerat stort i kunskapsdelning och teknik för att deras medlemmar ska kunna skapa ett klimat- och kostnadseffektivt skogsbruk. Att aktivt bruka skogen bidrar till ökad koldioxidlagring, vilket är en av de viktigaste delarna för att bekämpa global uppvärmning.

  Skogsbruk
 9. Utbildning för hållbar skogsskötsel i ett förändrat klimat

  10 november 2023

  God och hållbar skogsskötsel ställer stora krav på kunskap hos skogsägare. I ett förändrat klimat blir kraven ännu större samtidigt som samhällets krav på den enskilde skogsägaren ökar.

  Skogsbruk
 10. Lyckat seminarium om framtidens skogsbruk

  1 november 2023

  Nu kan du se forskningsseminariet om det svenska skogsbrukets möjligheter och utmaningar i repris.

  Skogsbruk
 11. Min skog har stormskadats - Vad ska jag göra?

  16 oktober 2023

  Min skog har stormskadats. Vad ska jag göra? Här kan du ta del av svaret från Norra Skogs skogsinspektor Julia Bergström, skogsinspektor i Norsjö/ Malå.

  Skogsbruk
 12. Skyddslös i stormens öga

  3 oktober 2023

  På grund av ett allt oroligare klimat får vi skogsägare vara beredda på mer frekventa skador på våra fastigheter. Risken för angrepp från insekter och svampar ökar samtidigt med mer frekventa stormar och skyfall. Därför behöver vi skogsägare bli mer alerta och i den mån det går påbörja arbetet med att säkra våra tillgångar. Ledare av Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog.

  Skogsbruk
 13. Framtidens maskinförare

  5 juli 2023

  Många branscher brottas med brist på utbildad arbetskraft, så även skogssektorn. Var finns framtidens maskinförare och hur ser den uppväxande generationen på arbete i skogen?

  Skogsbruk
 14. Så skapar Rolf framtidens skog

  15 juni 2023

  Ett helt liv i naturen har lärt honom vikten av balans i ekosystemen. Nu jobbar eldsjälen och skogsbrukaren Rolf Nilsson för att hans barnbarn ska kunna njuta av en stark och frisk skog.

  Skogsbruk
 15. Forskning för framtidens skogsbruk

  7 juni 2023

  Välkommen till ett seminarium i professor emeritus P-O Bäckströms anda om det svenska skogsbrukets möjligheter och utmaningar.

  Skogsbruk
 16. Framtidens skogsmaskin i medlemmarnas skogar

  6 juni 2023

  Nu är den nya bandförsedda skotaren Centipede i praktisk drift och under fyra veckor i juni provkördes den i Norra Skogs område. De tidiga testresultaten visar på klara förbättringar för miljö och människa.

  Skogsbruk
 17. 5 råd till dig som ny skogsägare

  5 juni 2023

  Har du precis blivit skogsägare för första gången? Grattis! Att ta hand om och utveckla din skog kan ge både inkomster och livskvalitet. Här ger vi några grundläggande tips för hur du på bästa sätt ska ta dig an den nya rollen som skogsägare.

  Skogsbruk
 18. Återväxtkontroll

  8 maj 2023

  Efter en lång vinter börjar äntligen snön försvinna och snart kommer skogsbilvägarna vara farbara. På Norra skog har vi tagit fram ett ”årshjul” med olika inventeringsåtgärder som är lämpliga för skogsägare att själva göra.

  Skogsbruk
 19. Skogen som arbetsplats

  11 april 2023

  Snön som ligger tung på toppar och grenar virvlar plötsligt upp i luften när träden fälls. En maskingrupp från Jämt-Zäta utför ett gallringsarbete på uppdrag av Norra Skog.

  Skogsbruk
 20. Domen alla skogsägare väntat på

  5 april 2023

  Högsta domstolen har nu meddelat dom i det mål som hela skogssverige väntat på. Domstolen slår fast att markägare kan ha rätt till ersättning vid förbud att bedriva skogsbruk på grund av fridlysta arter.

  Skogsbruk
 21. Allt fler elever väljer skogsbruk

  17 februari 2023

  Antalet elever som börjar på naturbruksgymnasiernas skogbruksprogram ökar, men skogsbranschens kompetensbehov är fortfarande stora vilket leder till att det finns arbetstillfällen till den som vill in på den skogliga arbetsmarknaden.

  Skogsbruk
 22. Avverkning med hänsyn

  3 februari 2023

  Att visa hänsyn i skogen är alltid av största vikt vid avverkningar, särskilt när området är i nära anslutning till känsliga biotoper eller kulturmiljöer. Därför krävs regelbundna utbildningar för de som jobbar i skogen.

  Skogsbruk
 23. ”Jag har alltid varit påhittig”

  26 januari 2023

  Ett helt yrkesliv i skogen har gett Georg Strömbäck en unik blick för att hitta nya tekniska lösningar. Uppfinnaren från Sänkmyran är aktuell med sitt tionde patent.

  Skogsbruk
 24. Konsekvenser av fastställt skogsbruksvärde med laserskanning?

  20 januari 2023

  I varje nummer av vår affärstidning Skogsmagasinet har läsarna möjlighet att ställa frågor. I det senaste numret av Skogsmagasinet fick vi frågan: Skogsbruksvärdet fastställs nu med laserskanning i den allmänna fastighetstaxeringen. Vad får det för konsekvenser för mig som ägare av en lantbruksfastighet?

  Skogsbruk
 25. Minskat tryck är tricket

  8 december 2022

  Behovet av att kunna lasta timmer i skogen året runt ökar. Men samtidigt måste åkarna parera intensiva höstregn, kortare vintrar och tjällossning på skogsbilvägar som ofta är i dåligt skick.

  Skogsbruk
 26. Skogens dolda klimatnytta

  18 november 2022

  Skogens förmåga att fånga upp koldioxid och lagra den som kolföreningar i träd och mark gör att den kan bidra till att bromsa klimatförändringen. Men en stor del av skogen och skogsbrukets klimatnytta syns inte i de officiella rapporterna.

  Skogsbruk
 27. Brukad barrskog binder mer kol

  18 november 2022

  Kolförrådet ökar i de delar av norra barrskogsbältet där skogen brukas, medan det är ganska oförändrat i mindre intensivt brukade skogar.

  Skogsbruk
 28. Har du lämplig mark för - skogsfröplantager?

  9 november 2022

  Norra Skog har satsat mycket på den tredje generationens fröträdplantager som sedan några år börjat ge högförädlat frö. Nu planeras en fjärde generation plantager och för dig som har lämpliga marker för detta finns en affärsmöjlighet.

  Skogsbruk
 29. Röjde och blev kär, bytte karriär

  7 november 2022

  Många skogsägare har funnit tjusningen i att spänna på sig röjsågen och ge sig ut i skogen för att lätta upp landskapet och ge träden rum att växa, men det finns några som tagit det ett steg längre.

  Skogsbruk
 30. Skapa ett variationsrikt skogsbruk

  26 oktober 2022

  Hur ska man bygga upp en skog för att skapa variation för både arter, djur och dessutom göra den motståndskraftig mot väder, vind och skadedjur? Vad är själva definitionen av hyggesfritt?

  Skogsbruk
 31. Lär dig mer om variationsrikt skogsbruk

  28 september 2022

  19 oktober bjuder Norra Skogs Forskningsstiftelse in till ett forskningsseminarium med tema variationsrikt skogsbruk.

  Skogsbruk
 32. Strategin vässade skogsbruket

  29 augusti 2022

  Anders Egonson sadlade om från divisionsdirektör på Jordbruksverket till att bli skogsföretagare på heltid. För att lyckas så bra som möjligt behövde han en långsiktig strategisk planering för sitt skogsbruk och fann den i tjänsten Skogsägarstrategi.

  Skogsbruk
 33. Nya regeringsuppdrag i skogen

  23 augusti 2022

  Regeringen har beslutat att uppdra till Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att genomföra några av de uppgifter som följer av propositionen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund.

  Skogsbruk
 34. Bortglömda vägar

  30 juni 2022

  I Sverige finns mer än 21 000 mil skogsbilvägar. Många är i gott skick, men en stor del av det äldre vägnätet behöver ses över. Tidens tand, förändrat väder och bristande underhåll kan göra vägarna obrukbara.

  Skogsbruk
 35. Förändrat klimat ställer nya krav

  28 juni 2022

  En välplanerad skogsbilväg gynnar både skogsbruk och friluftsliv och är skonsam för både miljö och plånbok. Men större maskiner och förändrat klimat ställer nya krav på våra skogsbilvägar.

  Skogsbruk
 36. Den besvärliga barkborren

  21 juni 2022

  Nu pågår granbarkborresvärmning för fullt i hela landet. Kontrollera din skog regelbundet för att upptäcka nya angrepp och rädda värdet på din skog.

  Skogsbruk
 37. Artskyddsfrågan - Detta har hänt

  10 juni 2022

  Fridlysta fåglar och andra fridlysta växter och djur har varit en högaktuell fråga ända sedan Skogsstyrelsen aviserade ”en ny ordning” i skogen.

  Skogsbruk
 38. Vägprojekt gav mersmak

  20 maj 2022

  Den gamla vägen som gick över skogsfastigheten i Holmsta, Sollefteå var i mycket dåligt skick och när det blev tal om avverkning konstaterade ägarna att det fanns stora fördelar med att förbättra tillgängligheten i skogen.

  Skogsbruk
 39. Stiftelse stöttar skadeforskning

  24 november 2020

  Törskate, knäckesjuka och betesskador är begrepp som kan hålla skogsägaren vaken om nätterna. Den multiskadade ungskogen breder ut sig i norr och många känner sig villrådiga inför utvecklingen.

  Skogsbruk