Nyhetsbrev

Skicka
 1. Välkommen till världens modernaste massabruk

  13 december 2023

  Med en investering på 2,02 miljarder euro är bruket det största projektet som skogsägarföreningen Metsä i Finland någonsin gjort. Med en dubblerad kapacitet, AI som sköter vedhanteringen och med krav om att använda enbart en miljöcertifierad råvara, är bruket i allra högsta grad i behov av leverans från hela Nordkalotten.

  Föreningen
 2. Julhälsning från Stig

  4 december 2023

  Nu börjar vi närma oss julen och slutet på året. Då är det en bra tid för reflektion och summering av året som gått.

  Föreningen
 3. Klimatsäker skogsbilväg ger ökad premie

  15 november 2023

  En skogsbilväg med hög bärighet höjer alltid fastighetens värde precis som en investering i ett nytt värmesystem höjer värdet för en husägare. Nu satsar Norra Skog extra på en bärighetspremie för barrtimmer och långstolpar till de skogsägare som väljer att framtidssäkra sina skogsbilvägar så att de fungerar för året-runt-bruk.

  Föreningen
 4. Norra Skogs medlemschef ingår i expertgrupp

  9 oktober 2023

  Tidigare i år utsåg klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari en ny parlamentarisk miljömålsberedning med Lars Tysklind (L) som ordförande. Förutom ordföranden består beredningen av en ledamot från varje riksdagsparti. Nu har Pourmokhtari även förordnat en expertgrupp där Norra Skogs medlemschef Jonas Eriksson ingår.

  Föreningen
 5. Skogen en strategisk resurs i regeringsförklaringen

  9 oktober 2023

  En ny skogsutredning, satsningar på infrastruktur och ny fossilfri energiproduktion. Det lovade statsminister Ulf Kristersson i sin regeringsförklaring vid Riksmötets öppnande den 12 september.

  Föreningen
 6. Enskild firma eller aktiebolag?

  2 oktober 2023

  Äger du skog är du alltid, med några få undantag, företagare och anses bedriva näringsverksamhet. Men kan man välja företagsform till skogsfastigheten? Vilken företagsform passar bäst för en till skogen kompletterande verksamhet? Vad gäller skattemässigt?

  Föreningen
 7. Ny karta för medlemmarna

  28 september 2023

  Nu lanserar Norra Skog en ny modern och användarvänlig karta för alla de medlemmar som har en Skogsägarplan.

  Föreningen
 8. Skogsägarna är vinnare

  13 september 2023

  Norra Skog har sedan tidigare fattat beslut om att dela ut ca 1 miljard kronor till sina medlemmar. Inför årets vinstdelning beslutade Norra Skog att höja anslaget ytterligare, samt att förenkla systemet för utdelningen.

  Föreningen
 9. Lägre resultat för Norra Skog

  7 september 2023

  2023 ett tapp i jämförelse med toppåret 2022. Skogsägarföreningens halvårsresultat visar på en minskning som beror på en kraftigt försämrad världsmarknad för produkter från skogen. Rörelseresultatet landade på 219 miljoner kronor för årets sex första månader, att jämföras med 794 miljoner året innan.

  Föreningen
 10. Hållbar rådgivning för generationer framåt

  5 september 2023

  Det plingar på dörrklockan på kontoret och jag öppnar dörren. Där står en familj som är både förväntansfulla och fundersamma. De har bokat tid med sin skogs- inspektor och Norra Skogs skogsbyrå för en första träff kring ett tänkt generationsskifte.

  Föreningen
 11. Höjda premier på leveransvirke

  14 augusti 2023

  Är du självverksam och har planer på att avverka själv och leverera virke? Nu höjer vi kvantitetspremierna för leveransvirke med start från 1 augusti. Ju mer leveransvirke som levereras, desto större blir premien.

  Föreningen
 12. Se över din skog i sommar

  29 juni 2023

  Sommaren är här och som skogsägare har du nu kanske lite extra tid och möjlighet att besöka din skog för att se hur det växer men också för att upptäcka skador och planera för kommande åtgärder.

  Föreningen
 13. EU:s beslutsfattare mötte skogsägare

  28 juni 2023

  Flaggan var hissad och en mängd ”lånestövlar” i olika storlekar stod uppställda på Maria och Olof Bromans gårdsplan i byn, Nedre Bäck, söder om Skellefteå.

  Föreningen
 14. Vinstdelning på 185 miljoner till medlemmarna

  13 juni 2023

  Efter ett starkt resultat för Norra Skog 2022, bland annat tack vare delägarskapet i Husum Pulp, är det dags igen att dela vinsten vi skapat tillsammans.

  Föreningen
 15. När krisen kommer

  9 juni 2023

  Skogsägare rustar för samverkan i händelse av skogsbrand - Sommaren 2018 innebar en prövning för såväl räddningstjänst som enskilda skogsägare.

  Föreningen
 16. Koll på skogen i mobilen

  8 juni 2023

  På en skogsfastighet utanför Lycksele knappar Ingemar och Wilma Jonsson på sina mobiltelefoner. Pappa Ingemar är skogsägare och dottern Wilma är student och de använder båda Norra Skogs app – men på två helt olika sätt.

  Föreningen
 17. För Norra Skog är medlemmarnas nytta viktigast

  31 maj 2023

  Norra Skog arbetar för att göra familjeskogsbruket i Norrland så värdefullt som möjligt. Det är ett kooperativt företag i form av en skogsägarförening, som ägs av 27 000 enskilda skogsägare.

  Föreningen
 18. Krafttag mot normer i branschen

  25 maj 2023

  Under tre år har skogliga aktörer i Västernorrland som vanligtvis är konkurrenter jobbat tillsammans i ett projekt för att stärka branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  Föreningen
 19. Vinstdelning, förnyad styrelse och utmärkelser

  16 maj 2023

  Norra Skogs tredje årsbokslut har summerats och förtroendevalda möttes fredag den 12 maj till skogsägarföreningens sitt högst beslutande organ och tog beslut med sikte på framtiden.

  Föreningen
 20. Träffa oss på SkogsNolia

  5 maj 2023

  Den 15 -17 juni 2023 är det återigen dags för norra Sveriges viktigaste skogsmässa – Skogsnolia. I år håller mässan till i Håknäs och Norra Skog kommer självklart finnas på plats.

  Föreningen
 21. Stolt dag för Norra Skog när sodapannan i Husum invigdes

  3 maj 2023

  Med en investering på 380 miljoner Euro får man till en riktig sodapanna och turbin med modernaste tekniken. Norra Skog var med på invigningen som stolt ägare och samarbetspartner till den största satsningen som finska Metsä Board gjort.

  Föreningen
 22. Ljuspunkter trots stor osäkerhet

  4 april 2023

  Kriget i Ukraina och den rådande lågkonjunkturen förmörkar och skapar osäkerhet på både marknaden för träråvaror och massa- och pappersprodukter.

  Föreningen
 23. Det svenska ordförandeskapet och skogen

  20 mars 2023

  Sedan den 1 januari 2023 och sex månader framåt är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet.

  Föreningen
 24. Viltvårdsområde - en markägarförening

  16 mars 2023

  Ett viltvårdsområde är en sammanslutning av fastigheter och de markägare som är medlemmar får jaga på varandras marker. Det gör att jakt och viltvård underlättas och utan denna form av samverkan skulle det i vissa fall bli omöjligt att bedriva meningsfull jakt och viltvård.

  Föreningen
 25. Vanliga frågor om vinstdelning

  23 februari 2023

  Vid föreningsstämman 2022 beslutades om att tillsätta en grupp som skulle utreda hur Norra Skog ska medverka till att det blir ökad lönsamhet för familjeskogsbruk.

  Föreningen
 26. En långsiktig plan för ditt skogsägande

  21 februari 2023

  Det finns många sätt att bruka skogen på, och alla skogsägare har sina unika förutsättningar och målsättningar. De beslut och åtgärder som du gör idag påverkar resultatet i skogen många år framöver.

  Föreningen
 27. Nu uppdateras medlemsappen

  17 februari 2023

  Nu släpps en ny uppdatering av Norra Skogs medlemsapp. Med den nya uppdateringen kommer du som medlem bland annat få tillgång till fler kartlager, all information från Skogsägarplanen och möjlighet att dela anteckningar med andra delägare av fastigheten.

  Föreningen
 28. Välkommen på årsmöte

  15 februari 2023

  Norra Skog är en demokratisk organisation som ägs av sina medlemmar och styrs efter principen en medlem - en röst.

  Föreningen
 29. En förening i ständig dialog med sina ägare

  25 januari 2023

  Det är medlemmarna som äger Norra Skog och kanske har du noterat i vår kalender att vi på många håll bjuder in medlemmar till vad vi kallar för ägardialoger.

  Föreningen
 30. En glädjande prishöjning

  13 januari 2023

  Skogsägarföreningen Norra Skog höjer nu priserna på både tall- och grantimmer, barr- och lövmassaved samt bränsleved.

  Föreningen
 31. Norra Skog satsar på klimatsmarta transporter

  19 december 2022

  - Vi satsar på järnväg då det är mycket viktigt för oss av både ekonomiska, miljömässiga och praktiska skäl, säger Sören Staaf logistikansvarig vid Norra Skog.

  Föreningen
 32. Skogsägare för Ukraina

  13 december 2022

  Vi ser med förfäran på att kriget i Ukraina fortfarande pågår och behoven av hjälp till människorna där bara växer. Med vinter och kyla i antågande blir situationen extra påfrestande och därför vill vi sträcka ut en värmande hand i juletid.

  Föreningen
 33. Offentlig auktion - delägarens sista utväg

  5 december 2022

  I norra Sverige ägs idag mer än hälften av alla skogsfastigheter gemensamt av två eller fler personer, många gånger efter arv. Samägande av fastigheter kan vara både roligt och givande men i de fall när samägandet skapat oenighet måste delägarna komma överens.

  Föreningen
 34. Norra Skog har anslutit sig till Umeå kommuns klimatfärdplan

  2 december 2022

  Bakom klimatfärdplanen står Umeå kommun och 37 större företag verksamma inom kommunen med målet att gemensamt minska vår klimatpåverkan.

  Föreningen
 35. Skogsägarrörelsen enade: ”Kan Norge så kan Sverige”

  23 november 2022

  Norra Skog, LRF, Södra och Mellanskog har tagit fram en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. Frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete.

  Föreningen
 36. Så lägger du upp din skogsekonomi

  15 november 2022

  Anledningarna till starten på ett skogsägarliv är många. Lika många som känslorna inför det. Glädje, förvirring, rädsla, pirrighet. Norra Skogs skogsekonom Veronica Sigg har mött många skogsägare under sina 17 år på bank.

  Föreningen
 37. Meraskog går samman med Norra Skog

  30 oktober 2022

  Meraskog i Jämtland AB, ett tidigare fristående företag som växt till rejält sedan starten 2009, har stärkt upp sin position på marknaden ytterligare genom en sammanslagning med norra Sveriges största företagarförening- Norra Skog.

  Föreningen
 38. Därför är skogsägarna de stora vinnarna

  27 oktober 2022

  När årets vinstdelning landande hos Norra Skogs medlemmar blev många positivt överraskade, trots att det sedan tidigare meddelats att ca en miljard kronor skulle fördelas ut till skogsägarföreningens ägare.

  Föreningen
 39. Vi söker entreprenörer för långsiktiga samarbeten

  25 oktober 2022

  Norra Skog söker entreprenörer för utförande av skogliga tjänster i våra medlemmars skogar.

  Föreningen
 40. Hur prissätter ni virket?

  12 oktober 2022

  I varje nummer av vår affärstidning Skogsmagasinet har läsarna möjlighet att ställa frågor. I det senaste numret av Skogsmagasinet fick vi frågan: Hur prissätter ni på Norra Skog det virke som ni köper in?

  Föreningen
 41. Massamarknaden stark trots svag konjunktur

  5 oktober 2022

  Till skillnad från trävarumarknaden går det bra för massaindustrin. Norra Skog har därför höjt prislistorna på massaved. På massabruket i Husum närmar det sig driftsättning av den nya sodapannan.

  Föreningen
 42. Norra Skog höjer priserna

  19 september 2022

  Marknaden för massaindustrin är fortsatt stark och skogsägareföreningen Norra Skog höjer nu prislistan på massaved och väljer samtidigt att stå fast vid timmerpriserna trots att trävarumarknaden kraftigt vänt nedåt.

  Föreningen
 43. Starkt resultat för Norra Skog

  7 september 2022

  Skogsägarföreningen Norra Skog, som bildades för två år sedan genom en fusion mellan Norrskog och Norra Skogsägarna, visar på ett mycket starkt resultat för första halvåret 2022.

  Föreningen
 44. Viktiga frågor lyftes vid politikerbesök

  12 augusti 2022

  Partiledarna Ebba Busch (KD) och Ulf Kristersson (M) har besökt oss på Norra Skog. Vi träffades den 12 augusti hemma hos Stig Högberg och representerades av Stig Högberg, Charlotta Kristow, Pär Lärkeryd och Jonas Eriksson.

  Föreningen
 45. Lanserar digital handelsplats

  1 juni 2022

  Norra Skog ökar medlemsnyttan ytterligare. I samband med Norra Skogs föreningsstämma klubbades en rekordstor vinstdelning till föreningens medlemmar.

  Föreningen
 46. Vinstdelning - en medlemsnytta

  26 november 2021

  Kooperativa företag är ofta värderingsdrivna och vill göra ekonomisk och social nytta för sina medlemmar och för samhället.

  Föreningen
 47. Norra Skog investerar i Östavall

  1 januari 0001

  I tider när logistiken för virkesflöden är avgörande för en bransch i hård konkurrens väljer Norra Skog att satsa strategiskt och långsiktigt genom att anlägga en virkesterminal på det tidigare sågområdet i Östavall.

  Föreningen