Se över din skog i sommar

Sommaren är här och som skogsägare har du nu kanske lite extra tid och möjlighet att besöka din skog för att se hur det växer men också för att upptäcka skador och planera för kommande åtgärder. Vi har listat de fem största riskerna ute i skogen just nu. De kan vara bra att ha i åtanke när du gör din tillsyn.

Publicerad 29 juni 2023

Genom att planera tillsynsbesök kan du använda din tid för att förebygga skador i din skog och planera för skogsskötsel. Genom regelbunden och aktiv tillsyn stärker du värdeutvecklingen och du lär dig samtidigt mycket genom att följa upp skogens utveckling och resultatet av genomförda åtgärder.

Använd din Skogsägarplan och Norra Skogs medlemsapp för att navigera i din skog. I appen kan du registrera punkter med anteckningar och bilder som underlättar planeringen för att beställa åtgärder eller om du vill utföra skötselåtgärder själv. Appen är kostnadsfri och finns att ladda hem i App Store eller Google Play.

Särskilda risker just nu:

• Uppföljning av nyligt utförda planteringar (torkstress och insektsskador)
• Äldre granskog på torrare områden och främst i anslutning till nyligt avverkade områden kan vara stressade med angrepp av granbarkborre eller vind-/snöbrott.
• Förebyggande och bevakande arbete för att begränsa risk för skogsbrand, tidig upptäckt och insats och för att underlätta släckning och efterbevakning.

Planera skogsskötselåtgärder:


• Se över röjningsbehovet, främst områden där lövträden växt förbi de tallar eller granar som planterats. Angrepp av rostsvampen törskate syns tydligast under juni månad.
• Planera insatser för att, tillsammans med dina rågrannar, röja och märka upp rågångarna under semesterperioden.

Vi finns här för dig


Om du har frågor, behöver stöd eller vill lägga en beställning på åtgärd är du varmt välkommen att kontakta oss.