Nyhetsbrev

Skicka
 1. Förena artskyddet med en trygg äganderätt

  21 december 2023

  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket menar att skogsägare oftast inte har rätt till ersättning vid avverkningsförbud kopplat till artskyddsförordningen. Detta är myndigheternas tolkning efter en dom i Högsta domstolen. Norra Skog jobbar intensivt för att få till en rättssäker tillämpning av artskyddet i skogen.

  Opinion
 2. Välkomnar mål för ökad tillväxt

  18 december 2023

  Norra Skog välkomnar Skogsstyrelsens förslag om ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen. Detta är en fråga som föreningen drivit under lång tid.

  Opinion
 3. Rädsla bakbinder möjliga lösningar

  11 december 2023

  Ledare av Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog. "Min erfarenhet är att människor som blir riktigt skrämda antingen blir handlingsförlamade eller agerar i panik. Det finns stora risker med bägge reaktioner. Den som utsätts för en risk behöver naturligtvis reagera men behöver samtidigt hålla huvudet kallt för att kunna tänka klart."

  Opinion
 4. Kampen för familjeskogsbruket fortsätter

  2 oktober 2023

  De största framgångarna i skogsägarföreningarnas påverkansarbete är inte alltid synbara. Det handlar om lagförslag och propåer som vi, ofta tillsammans med LRF, medverkat till att avstyra.

  Opinion
 5. Ideologiskt skogsbruk

  30 juni 2023

  Jag möts allt oftare av påståenden om att vi borde avverka mindre skog i Sverige för att vi ska få en mer hållbar framtid. Vill påstå att det är precis tvärt om. I alla fall under den närmaste tioårsperioden.

  Opinion
 6. Värna det privata enskilda skogsägandet

  17 april 2023

  Jordförvärvslagen har till syfte att gynna sysselsättningen och boendet i glesbygd samt bibehålla balansen i markinnehavet mellan enskilda fysiska personer och juridiska personer.

  Opinion
 7. En motor byggd av trä

  31 mars 2023

  Oroligheterna i världen, inflationen och stigande räntor gör Sveriges utmaningar allt större. Det blir inte bättre av att vår välfärdsmotor hackar.

  Opinion
 8. Frivillighet gäller inte ens på pappret

  14 mars 2023

  Nya riktlinjer från myndigheterna om hur skog ska skyddas bortser från skogsägarens medgivande och engagemang. Skogsägarrörelsen och LRF uppmanar regeringen att sätta ned foten.

  Opinion
 9. Att värna naturen varje dag

  1 februari 2023

  Skogskrönika skriven av Sara Amsby. Skogsinspektor vid Norra Skog i Sollefteå.

  Opinion
 10. Använd det svenska ordförandeskapet smart

  19 december 2022

  När Sverige i januari övertar ordförandeskapet från Tjeckien i EU:s ministerråd finns tankar om att svenska beslutsfattare ska förhålla sig helt neutrala vid alla möten.

  Opinion
 11. Skogsbruket och skogsindustrin är navet i norra Sveriges näringsliv

  14 december 2022

  Denna krönika av Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län, är den fjärde i en serie där landshövdingar från Västerbottens, Jämtlands, Norrbottens och Västernorrlands län skriver om skogens betydelse för samhällsutvecklingen.

  Opinion
 12. Politisk passivitet riskerar dikeskörning

  6 december 2022

  Som jag påtalat gång efter annan verkar EU-kommissionen ha onda ögat till vårt svenska skogsbruk. Ett exempel är att mängder av nya energiprojekt, baserade på restprodukter från skogen, riskeras att läggas ned. Varför?

  Opinion
 13. Det handlar inte om de fridlysta arternas vara eller icke vara

  2 december 2022

  Ida Nyberg, äganderättsjurist vid Norra Skog skriver under vinjetten Politik och Påverkan i Skogsmagasinet nr. 3 2022.

  Opinion
 14. Ta samtalet i tid

  2 november 2022

  Skogskrönika skriven av Gunilla Kjellsson. Skogsföretagare i Sidensjö och regionsordförande i LRF Västernorrland.

  Opinion
 15. Dammsugarpåsen är full

  30 september 2022

  Bioenergin är Sveriges största energikälla och huvuddelen av den är produkter från skogen. Varje år binder den växande skogen tillbaka all koldioxid som bioenergin släpper ut och mycket mer därtill.

  Opinion
 16. "Myndigheterna måste återupprätta förtroendet"

  9 september 2022

  Denna krönika av Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län, är den tredje i en serie där landshövdingar från Västerbottens, Jämtlands, Norrbottens och Västernorrlands län skriver om skogens betydelse för samhällsutvecklingen.

  Opinion
 17. Fyra viktiga frågor till våra politiker

  2 september 2022

  Inför stundande val ställde vi på Norra Skog fyra viktiga frågor till samtliga riksdagspartier. Frågor rörande ägande- och brukanderätt, dagens skogspolitik, artskyddsfrågan och EU-politik. Här kan du se vad de svarade.

  Opinion
 18. Skogen en viktig valfråga

  2 september 2022

  Snart är det dags för val och för många kommer skogen att vara en viktig valfråga, för skogen är en betydelsefull resurs i många avseenden: för klimatomställningen, virkesproduktionen och den biologiska mångfalden.

  Opinion
 19. Skogsägarrörelsen och politiken

  1 september 2022

  På Landsbygdsriksdagen i maj lanserade LRF Skogsägarna, Norra Skog, Mellanskog och Södra ett nytt skogspolitiskt program som beskriver familjeskogsbrukets bidrag till samhället.

  Opinion
 20. Det nya onormala

  7 juli 2022

  Allt oftare hörs stora samhällsförändringar refereras till som ”det nya normala”. Men för att komma dit krävs att det nya tillståndet blir någorlunda stabilt och frågan är om vi verkligen någonsin kommer dithän eller om vi egentligen borde prata om ”det nya onormala”.

  Opinion
 21. Det behövs gemensam klokskap

  21 juni 2022

  Skogen är viktig för många och ska räcka till mycket. Det behövs samverkan och en positiv dialog om hur skogen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

  Opinion
 22. Samlad bild av debatten

  22 december 2021

  Skogens roll för samhällsutveckling och klimat engagerar mer än någonsin, och inget tyder på att engagemanget kommer svalna.

  Opinion