Norra Skog investerar i Östavall

I tider när logistiken för virkesflöden är avgörande för en bransch i hård konkurrens väljer Norra Skog att satsa strategiskt och långsiktigt genom att anlägga en virkesterminal på det tidigare sågområdet i Östavall. Investeringen uppgår till cirka 57 miljoner och kommer bidra till att trygga försörjningen till skogsägarföreningens fiber- och sågverksindustrier.

Publicerad 1 januari 0001

Foto Calle Bredberg

- Målsättningen är att anläggningen i Östavall ska vara i drift andra halvan av 2024 och inledningsvis kommer två till tre personer arbeta på anläggningen och framåt något fler. På området kommer det skapas möjligheter för hantering och lagring av biobränslen men framför allt rundvirke, berättar Henrik Jönsson, industrichef för Norra Skog. 

Hållbar logistiklösning

Vid virkesterminalen kommer fulla tågsätt på dryga 600 meter kunna lastas och lossas både timmer- och massaved. Anläggningen kommer använda sig av både fjärrstyrd kameramätning och fysisk inmätning av personal på plats. Investeringen är tydligt kopplad till föreningens hållbarhetssatsningar där nya logistiklösningar hela tiden eftersöks. Uppåt 300 000 kubikmeter m3fub räknar Norra Skog med kommer transporteras från virkesterminalen och investeringen stärker även upp integrationen och logistiklösningarna för vårt dotterbolag Meraskog som har sin virkesfångst söder om Norra Skogs verksamhetsområde.  

- Östavalls virkesterminal är viktig för oss eftersom den ligger i ett geografiskt strategiskt område för vår verksamhet och investeringen går även i linje med vårt hållbarhetsarbete där vi ständigt arbetar för att lägga virke på räls i stället för att använda långa transporter via dåligt underhållna norrländska vägar, förklarar Henrik Jönsson.  
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Jönsson, Industrichef Norra Skog, 070-601 03 40