Massamarknaden stark trots svag konjunktur

Till skillnad från trävarumarknaden går det bra för massaindustrin. Norra Skog har därför höjt prislistorna på massaved. På massabruket i Husum närmar det sig driftsättning av den nya sodapannan.

Text Oscar Peterson Publicerad 5 oktober 2022

Foto Victor Lundberg, Mikael Lundgren, Metsä

»Norra Skog har ett nytt läge i den här konjunkturen jämfört med tidigare eftersom vi även är verksamma på massabruksmarknaden. För oss är det viktigt att vi har det här benet att stå på nu när trävarumarknaden vacklar. Vår satsning i Husum är klockren och produktionen har gått väldigt bra där också, kommenterar Patrik Jonsson, chef för Skog & Virke på Norra Skog.

Dollarkursen är gynnsam och trots att konjunkturen är fallande kommer världen behöva hållbara förpackningar, ett faktum som fick Norra Skog att höja prislistorna på massaved i september.

»Eftersom vi är så starka i Husum beslutade vi oss för att höja massavedspriset. Framför allt är efterfrågan på björkmassaveden stark, på grund av stoppat utflöde av björk från Ryssland. Därför har vi också kunnat höja priset mer på björk än på barr säger Patrik Jonsson.

Ökad efterfrågan på bioenergi

Skogsindustrierna konstaterar i en rapport att när elkostnaderna skenar drabbas både hushåll och industri hårt. I detta läge blir behovet av el från biobränslebaserade kraftvärmeverk och skogsindustriella processer extra tydligt.

»Efterfrågan på bioenergi har drivits på kraftigt. Vi har på kort tid gått från ett överskott till ett balanserat läge. Vi har även exporterat biprodukter från våra industrier, båtleveranser med sågspån, bark och torrflis. Tack vare ökad efterfrågan har vi även höjt priset på bränsleved, vilket är direkt till gagn för våra medlemmar. Dessutom räknas både bränsle- och massavedens bruttovirkesvärde in i den vinstdelning som kommer våra medlemmar till godo varje år, fortsätter Patrik Jonsson.  

Olov Winblad von Walter, fabrikschef på Metsä Board i Husum, kommenterar också situationen.

»Vi har haft ett bra drag på förpackningsmarknaden och massamarknad på senare tid, men det är just nu på grund av händelser i omvärlden och en hög inflationstakt ovisst var vi är på väg, säger Olov.

Driftsättning av ny sodapanna

Sedan ett par år tillbaka har det pågått byggnation av en ny sodapanna med turbingenerator i Husums massabruk. Nu är dessa viktiga byggstenar för ett toppmodernt massabruk nära att färdigställas.

»Vi är just nu i drifttagandeprocessen, där vi succesivt tar olika delsystem i drift. Allt det här kommer att gå sin gilla gång och målsättningen är att komma i gång i november. När vi gjort det fasar vi ut de två gamla pannorna, berättar Olov. 

Energieffektiviseringen som de här investeringarna innebär är en av grundstenarna i målet att nå en helt fossilfri verksamhet i slutet av år 2030.

»Sodapanna och turbinen kommer att öka vår elgenerering och eftersom bruket är ett så kallat integrat så kommer vi att öka vår självförsörjningsgrad från 50 till över 80 procent. Under årens varma perioder kommer vi till och med att kunna sälja el, säger fabrikschefen, som känner att de är i ett roligt skede där de äntligen kan börja ta över den nya anläggningen.