Vinstdelning på 185 miljoner till medlemmarna

Efter ett starkt resultat för Norra Skog 2022, bland annat tack vare delägarskapet i Husum Pulp, är det dags igen att dela vinsten vi skapat tillsammans.

Publicerad 13 juni 2023

- Norra Skog har en unik modell för att skapa värde på det virke som levereras från medlemmar. De priser som framgår av den officiella virkesprislistan utgör cirka 80 procent av erbjudandet och sedan läggs premier och vinstdelning på, berättar Stig Högberg, styrelseordförande för Norra Skog. 

Vinstdelning

Vid föreningsstämman 12 maj 2023 beslutades om en vinstdelning på 185 miljoner kronor som nu har fördelats mellan medlemmarna enligt Norra Skogs förenklade och förstärkta vinstdelningspolicy: 5% ränta på insatskapital och 50 kr/m3fub på redovisade virkesleveranser av rundvirke under 2022 (ej rotnettoaffärer). Överföringen till medlemmarnas konton gjordes den 12 juni. Medlemmar anslutna till den digitala brevlådan Kivra kommer där få sin vinstdelningsavisering, där kan man se detaljer om sin del av vinsten. Medlemmar som inte är anslutna får istället sin avisering via ett postalt brev. Vinstdelningsaviseringen finns även på Mina sidor och i appen Norra Skog. 

- Det är glädjande att en del av det goda resultatet föreningen gjort 2022 nu överförts till medlemmarnas konton. Norra Skogs primära uppdrag är att skapa värde för sina medlemmar och det är precis det vinstdelningen gör - den skapar en trygghet för skogsägare att sköta skogen med rätt åtgärder i rätt tid oavsett konjunktursvängningar, säger Charlotta Kristow, vice ordförande för Norra Skog. 

Handel med emitterade insatser

Vill man öka sitt insatskapital i föreningen och på så sätt få en större del av vinstdelningen i framtiden kan man köpa emitterade insatser från andra medlemmar på Norra Skogs handelsplats. Vill man istället förvandla sina emitterade insatser till likvida medel och kvarstå som medlem kan man försöka sälja sina emitterade insatser till andra medlemmar.