När krisen kommer

Skogsägare rustar för samverkan i händelse av skogsbrand - Sommaren 2018 innebar en prövning för såväl räddningstjänst som enskilda skogsägare.
Cirka 7000 räddningsinsatser genomfördes till följd av bränder i skog och mark. Årets sommar spås bli lika varm. Inför sommaren rustar därför skogsägarna i norr för kunskapsuppbyggnad och utvecklad samverkan vid krishändelse.

Publicerad 9 juni 2023

Skogsägarföreningen Norra Skog fortsätter satsningen på att privata enskilda skogsägare ska få högre beredskap både före och efter en skogsbrand. Kooperationens 27 000 medlemmar erbjuds utbildning kring förebyggande åtgärder, försäkringsfrågor och markägarens ansvar i händelse av skogsbrand. Syftet är att genom förebyggande åtgärder och kunskap om efterbevakning minska risken för större skogsbränder.  

– Beredskapen och kunskapen att utföra efterbevakning i händelse av skogsbrand är generellt låg bland privata skogsägare. Den enskilda skogsägarens kapacitet att klara en uthållig och ändamålsenlig efterbevakning varierar kraftigt utifrån fysisk förmåga, tillgång till resurser och utrustning. Därför genomför Norra Skog en särskild satsning för att höja beredskapen, säger Mauritz Öjbrandt medlemsstrateg vid Norra Skog.

Samverkan mellan skogsägare

Norra Skog har investerat i brandutrustning för medlemmarnas räkning som back-up om egen utrustning för efterbevakning saknas eller om räddningstjänsten inte har möjlighet att hyra ut/låna ut utrustning när släckningsarbetet är klart. Utrustningen kommer också att användas vid utbildningsträffar med skogsägare där bland annat möjligheter till samverkan med rågrannar och andra parter kommer att beröras.

– Nu finns en basutrustning på elva orter i norra Sverige, från Timrå i söder till Kalix i norr. Utrustningen förvaras i förvaringslådor (brandkistor) vid räddningstjänsten eller Norra Skogs lokalkontor där förtroendevalda inom Norra Skog ansvarar för uthyrning och översyn av utrustningen i samverkan med räddningstjänsten, säger Jan-Olof Lindberg förtroendevald inom Vindeln skogsbruksområde.

Förevisning på Skogsnolia

– I samband med Skogsnolia 15-17 juni kommer vi att förevisa utrustningen i brandkistorna och hur den används vid efterbevakning. Christer Björkman, Räddningstjänsten i Umeå kommer att hålla ett föredrag, torsdag den 15 juni klockan 13.00 om skogsägarens ansvar vid skogsbränder i Norra Skogs monter 1039, berättar Jan-Olof Lindberg, som även rekommenderar utbildningen i Eftersläckning i Norra Skogs Skogsskola. 

– Förhoppningsvis kommer vi inte att hamna i en situation som den vi hade sommaren 2018, säger Jan-Olof Lindberg.

För ytterligare information kontakta:

Jan-Olof Lindberg, förtroendevald i Vindeln skogsbruksområde, 070-667 69 91
Mauritz Öjbrandt, medlemsstrateg, Norra Skog, 070-337 07 14