Norra Skog har anslutit sig till Umeå kommuns klimatfärdplan

Bakom klimatfärdplanen står Umeå kommun och 37 större företag verksamma inom kommunen med målet att gemensamt minska vår klimatpåverkan.

 

Publicerad 2 december 2022

Vi på Norra Skog har mycket att bidra med. Bland annat genom en värdeskapande skogsskötsel där skogarna binder mera kol och genom ökade leveranser av trävaror som kan ersätta andra icke förnybara produkter, t.ex. i byggande.

Vi jobbar även med att minska våra klimatutsläpp genom stora satsningar på tåg för långa virkestransporter, samt satsar på lastbilar som kan bära mer virke från skogen i varje vända. En annat stort bidrag kan vi åstadkomma när Norrbottniabanan ansluts till Norra Skogs sågverk i Sävar.