Skogsägarna är vinnare

Norra Skog har sedan tidigare fattat beslut om att dela ut ca 1 miljard kronor till sina medlemmar. Inför årets vinstdelning beslutade Norra Skog att höja anslaget ytterligare, samt att förenkla systemet för utdelningen.

Publicerad 13 september 2023

Skogsägaren Anders Westlund ser flera fördelar med att vara medlem i Norra Skog. Han är uppvuxen på gården utanför Sundsvall där han idag bor med sin fru och två barn. Sedan fem år tillbaka förvaltar han skogen som funnits i familjen i flera generationer.   

– Som privat skogsägare kan det vara svårt att hävda sig på marknaden, vilket gör det svårare att få ett bra råvarupris. Det enskilt viktigaste anledningen till att jag är medlem är att vi medlemmar tillsammans kan mäkta oss mot större aktörer för att få en rimlig prissättning på råvara, något som i förlängningen gör det lättare att vara leveranstrogen. 

Norra Skog är inget vanligt företag, utan en skogsägarförening som verkar för sina 27 000 medlemmar runt om i hela Norrland. Medlemmarna är tillsammans ägare av föreningen och dess massabruk i Husum samt flera såg- och förädlingsindustrier. I det gemensamma ägandet skapas vinster och förenings mål är tydligt – att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt för både skogen och dess medlemmar. 


Rådgivning 

Anna Karlsson i Bredsel, Älvsbyn är relativt ung i sitt skogsägande, då hon tog över skogsfastigheten från sin mor för ungefär två år sedan. Vid sidan av att förvalta skogen jobbar hon även som lärare. 

– Väljer man att bo i Norrbotten behöver man på något sätt ha skogen i sitt intresse. Jag har alltid uppskattat friluftsliv och njuter av att vara ute i skogen. 

För Anna är det framför allt de olika tjänster och den rådgivning som Norra Skog erbjuder som är viktigast. Precis som för alla medlemmar har hon en personlig skogsinspektor som verkar lokalt och hjälper henne med planering och olika beslut som en skogsägare står inför.  

– För mig som inte enbart arbetar med skogen, finns det flera tjänster och hjälp att få från föreningen. Behöver jag hjälp med avverkning, röjning eller entreprenad finns alltid hjälp att tillgå. På så sätt kan jag själv styra över mitt engagemang i skogen.

Hitta din lokala kontakt här.
 

Ökad och förenklad vinstdelning 

Tidigare i år fattade Norra Skogs högst bestämmande organ, stämman, ett beslut om att höja vinstdelningen, samt att förenkla systemet för hur vinsterna delas ut. Hur stor vinstdelning varje medlem får beror på insatskontots storlek, de affärer som gjorts med Norra Skog det senaste året plus de värden som skapas i föreningens industrier. Vinstdelningen skapar trygghet för skogsföretagandet att sköta skogen med rätt åtgärd i rätt tid oavsett konjunktursvängningar. 

Läs mer om hur vinstdelningen fungerar.


Anders tog del av vinstdelningen för andra året i rad och menar att vinsten är en trevlig bonus.  

– Det var ett bra tillskott, men för mig är det viktigare med det långsiktiga sparandet och strategin för att få en hållbar skog över tid. Som medlem kan jag känna mig trygg i att mina investeringar i skogen kommer mig till nytta senare i livet. 

Norra Skog har under 2023 höjt virkespriserna trots lågkonjunktur. Vinstdelningen premierar leveranslojalitet och säkerställer att medlemmar får ränta på ränta på ränta många år framöver. Det kan också beskrivas som att en levererad kubikmeter till Norra Skog aldrig slutar att växa. 

– Det är en balansgång mellan att vara lönsam på kort och lång sikt. Där har jag som skogsägare stort förtroende för att föreningen gör det som är bäst för oss medlemmar. Oavsett hur stor vinstdelningen är har jag kvar mitt delägarskap, säger Anders. 
 

Medlemskap  

Den ekonomiska föreningen Norra Skog är en demokratisk föreningen där varje medlem är delägare och har möjlighet att påverka. Som medlem får du även trygga råd genom hela ditt skogsägande som gör det enklare att bygga en hållbar framtid.

Så här fungerar vinstdelningen

Norra Skog ägs av sina medlemmar. Det betyder, bland annat, att vinsten som skapas tillsammans går tillbaka till medlemmar i form av vinstdelning. Se filmen som förklarar hur vinstdelningen fungerar.