En förening i ständig dialog med sina ägare

Det är medlemmarna som äger Norra Skog och kanske har du noterat i vår kalender att vi på många håll bjuder in medlemmar till vad vi kallar för ägardialoger. Det är våra förtroendevalda medlemmar som nu satsar extra på att samtala med våra medlemmar om vår demokratiska organisation, näringspolitik, vinstdelning och industriutveckling.

Publicerad 25 januari 2023

- En dialog med ägarna sker förstås i alla möten med medlemmar men på dessa speciella ägardialogs-möten är medlemmarnas åsikter och tankar i fokus. Syftet med att satsa på speciella ägardialoger är att stärka demokratiprocessen, öka engagemanget för föreningens ägarfrågor, tydliggöra medlemsnyttan och vi-känslan i föreningen, säger Lotta Kristow vice ordförande Norra Skog.  

Genom att skapa forum där medlemmar diskuterar, tycker till och ger inspel i aktuella ägarfrågor över tid fångar vi upp medlemmarnas olika förutsättningar och behov som grund för fortsatt utveckling av Norra Skog som en attraktiv skogsägarförening genom en transparent dialog.  

Delta gärna på någon av våra medlemsträffar och dela med dig av dina tankar, upplevelser och förbättringsförslag. Vill du som medlem engagera dig ytterligare, som förtroendevald, eller samtalsledare i framtida ägardialoger kontaktar du de lokalt förtroendevalda i ditt skogsbruksområde.