För Norra Skog är medlemmarnas nytta viktigast

Norra Skog arbetar för att göra familjeskogsbruket i Norrland så värdefullt som möjligt. Det är ett kooperativt företag i form av en skogsägarförening, som ägs av 27 000 enskilda skogsägare.

Publicerad 31 maj 2023

– Att driva Norra Skog som ett kooperativt företag innebär att det alltid är våra medlemmars nytta som är viktigast, säger Stig Högberg, ordförande för Norra Skog.

Norra Skog har 27 000 medlemmar som alla är skogsägare i norra Sverige, i något av landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland. Som kooperativt företag är det medlemmarna som tillsammans bestämmer inriktningen för företaget.

Tillsammans gör vi skogsägarlivet värdefullt

– Vår kooperativa företagsform gynnar det ekonomiska utbytet och även möjligheten att påverka hur föreningen drivs. Om det blir vinst i föreningen så delas den ut till medlemmarna och de näringspolitiska frågorna drivs kraftfullt. Jag tror att de flesta medlemmar uppskattar just det. Det är en tydlig skillnad mot ett aktiebolag där det är aktieägarna som gynnas och bestämmer utifrån den mängd aktier man har, säger Stig.

Norra Skog har som mål att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt, och man arbetar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsföretagande för ett hållbart samhälle.

– För mig som en bland många skogsägare, i en bransch med förhållandevis få aktörer som styr marknaden, tycker jag att det är viktigt att tillhöra en kooperativ förening. Det gäller nog för våra medlemmar generellt, säger Stig.

Norra Skog har alltid styrts av demokratiska principer

Skogsnäringen är en viktig sektor i Sverige med totalt 120 000 sysselsatta, vilket motsvarar drygt 2 procent av den totala sysselsättningen i landet. Skogsbruket, trävaru-, massa- och pappersindustrin räknas alla in i skogsnäringen. Skogsindustrin har stor regional betydelse och verksamheter finns i hela landet.

– Vi har länge varit och är fortfarande en framtidsinriktad innovatör som verkar för moderna skogsägare. Skogen spelar ju en stor roll för människors liv och den rollen förändras över tid. Jag gissar att kooperationens grundvärderingar tilltalar alla som har valt att jobba här, säger Stig.

Norra Skog har funnits som kooperation i nästan hundra år och har alltid styrts på demokratiska principer.

– Om vi sköter våra företag väl tror jag vi har bra möjligheter framåt för vår företagsform. Men vi skulle behöva lyfta kooperationen i det allmänna vetandet. Där är det nog tyvärr så att aktiebolaget är normen. Det är ett långsiktigt jobb som är viktigt att vi gör tillsammans, säger Stig.

Denna artikel är skriven av och publicerades första gången av Svensk Kooperation.