Skogsägarrörelsen enade: ”Kan Norge så kan Sverige”

Norra Skog, LRF, Södra och Mellanskog har tagit fram en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. Frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete. Utgångspunkten är att alla skogsägare i Sverige ska känna sig trygga i att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora rätten till sin skog.

Publicerad 23 november 2022

– Tillsammans representerar vi runt hälften av landets 315 000 skogsägare. Vi lägger nu det här förslaget på Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets bord. Ge oss möjligheten att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora vår mark. Kan Norge så kan även Sverige jobba på det här sättet, säger Paul Christensson, ordförande, LRF Skogsägarna.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har sedan juni 2022 ett uppdrag från regeringen att ta fram en ny strategi för hur Sverige arbetar med att skydda skog. I uppdraget står det att frivillighet ska vara en utgångspunkt och huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. Det förslag som skogsägarrörelsen presenterar idag är ett förslag över hur det nya arbetssättet kan se ut. 

– Vi på Norra Skog ser fram emot samverkan kring skydd av skog på frivillig grund. Vi har under lång tid sträckt ut en hand till politiker och myndigheter och föreslagit samverkan som grund för att skogsägare med höga naturvärden, genom frivilliga avtalslösningar, ska kunna skydda sin skog. Nu presenterar vi en modell som kan ligga till grund för detta arbete säger Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skog.

Inspiration till modellen kommer från norska motsvarigheten ”Frivilligt vern” som sedan 2003 är den etablerade arbetsmodellen för norska myndigheter vid skydd av skog, vilket har bidragit till en minskad konfliktnivå mellan stat och skogsägare.

Modellen i korthet:  

Identifiering av behov:  
Myndigheterna identifierar vilka naturtyper som har störst behov av att skydd och prioriterar resurser till dessa. 

Utlysning: 

Myndigheterna gör en utlysning där de tydligt beskriver för markägaren vilka naturvärden som efterfrågas för skydd av natur.

Förslag:  

Markägaren föreslår områden till myndigheten. Om markägarens förslag innehåller rätt naturvärden ska de prioriteras av myndigheten. Även myndigheterna kan föreslå områden som är lämpliga för skydd. När myndigheten tar initiativ har markägaren alltid rätt att säga nej.

Överenskommelse:  

Myndigheten och markägaren kommer överens om skyddsform, föreskrifter och ersättning.