Hållbar rådgivning för generationer framåt

Det plingar på dörrklockan på kontoret och jag öppnar dörren. Där står en familj som är både förväntansfulla och fundersamma. De har bokat tid med sin skogs- inspektor och Norra Skogs skogsbyrå för en första träff kring ett tänkt generationsskifte.

Text Nina Berglund Publicerad 5 september 2023

Jag hälsar dem välkomna och vi inleder med en kaffe. Jag berättar att 75 procent av skogsfastigheterna överlåts inom familjen men att många tycker att det är svårt och krångligt och att de har gjort rätt som har tagit hjälp med denna sällanuppgift.

Vi sätter oss ner tillsammans med ägarkonstellationen som består av nuvarande ägare mamma, pappa och tilltänkta övertagare dotter och son i ett konferensrum med en kopp kaffe. Mamman och pappan har önskat att vi ska inleda med att gå igenom skogsägarplanen som nyligen har upprättats och den presenteras av deras skogsinspektor. Under samtalet så bryter pappan in och berättar om skogsskötsel som familjen har jobbat med tillsammans på fastigheten under åren och alla i familjen nickar igenkännande. Det ser ut som att alla har sina minnen från fastigheten och drömmer sig för en kort stund tillbaka till dessa minnen.

Dottern undrar efter genomgången av skogsägarplanen vad fastigheten egentligen är värd och sonen undrar vad som händer med skatten när en ny generation tar över fastigheten. Mamman och pappan önskar att få bo kvar på fastigheten så länge somde orkar och frågar om det är möjligt? Frågorna är många och vi stannar under mötet upp runt olika ekonomiska, juridiska och skogliga frågor men även minnen från fastigheten som leder till både skratt och gråt.

Vi har under mötet samlat på oss önskemål från familjen om hur de vill att överlåtelsen ska göras och innan vi skiljs åt så bokar vi ett uppföljande möte för att gå igenom de frågor som inte har kunnat besvaras under denna första träff. Vi skiljs åt med en bra känsla i magen att detta generationsskifte kommer bli riktigt bra inte bara för den övertagande generationen utan även för de generationer som kommer efter dem.

/Nina Berglund, chef Skogsbyrån, Norra Skog.