Koll på skogen i mobilen

På en skogsfastighet utanför Lycksele knappar Ingemar och Wilma Jonsson på sina mobiltelefoner. Pappa Ingemar är skogsägare och dottern Wilma är student och de använder båda Norra Skogs app – men på två helt olika sätt.

Text Karolina Edstedt Publicerad 8 juni 2023

Foto Victor Lundberg

Allt fler skogsägare upptäcker fördelarna med digitala hjälpmedel i skogen. Många uppskattar att ha sin skogsägarplan i en pärm i bokhyllan, men att ha den tillgänglig i en app i telefonen öppnar nya möjligheter. Andelen beställningar av enbart digital skogsägarplan hos Norra Skog har ökat och ligger nu i majoritet.

»Många efterfrågar en digital skogsägarplan, särskilt de som har skogsägaravtalet eftersom där ingår en årlig uppdatering och då blir pappersversionen inaktuell, säger Ulrika Wide som är specialist inom skoglig planering på Norra Skog.

Följa i realtid

Ingemar Jonsson var tidig med att ladda ned Norra Skogs app och genom den kan han följa vad som händer i skogen. Här finns en översikt på de uppdrag han har haft hos föreningen och han kan följa framdriften av pågående åtgärder i skogen via pushnotiser.

»Jag har använt den i skarpt läge när vi har haft avverkningsuppdrag. Då har jag kunnat följa till exempel virkesleveranser lite mer i realtid än jag har kunnat göra tidigare. I somras gjorde jag en markberedning och där kan jag gå in i appen och se att den är markberedd, klar och avslutad. Och klickar jag vidare så kan jag se vilken entreprenör som har gjort jobbet och jag kan också få fram mitt avtal för markberedningen. Det tycker jag är jättebra att ha nära till hands och så får man ett kvitto på att det är gjort också, säger Ingemar Jonsson.

Hjälpmedel i utbildning

Ingemar och dottern Wilma började titta i appen tillsammans när de var ute i skogen. Wilma, som läser skogskandidatprogrammet på distans vid Linnéuniversitetet, upptäckte snabbt att den var ett bra verktyg i utbildningen.

»Jag brukar utgå från fastighetskartan för att navigera i skogen. Den tycker jag har varit jättebra eftersom jag kan sätta ned en punkt där jag är på fastigheten och se var jag befinner mig. Sedan har jag använt information från skogsägarplanen i några uppgifter. Jag kan till exempel plocka ut ålder i ett visst bestånd. Det är egentligen kartan och skogsägarplanen som jag har använt mest. Till de syften och de moment som jag har gjort så här långt i utbildningen så har det underlättat och varit till bra hjälp, konstaterar Wilma Jonsson.

Många verktyg

Genom appen kommer medlemmar åt sin skogsägarplan och får tillgång till en detaljerad karta med information om sin fastighet. Här kan man se planerade samt utförda åtgärder, vegetationstyp, markens fuktklass och trädslag. Användaren kan läsa om det finns tillagda kommentarer från planläggaren som till exempel natur och kulturmiljövärden, noterade stormskador och sådant som är särskilt utmärkande och inte täcks in av standardvariablerna.

»Mest uppskattad är planen och kartan och navigeringsverktygen som finns där under. Du kan med hjälp av gps se var du befinner dig på din fastighet och identifiera exempelvis rågångar, säger Ulrika Wide, som varit med i utvecklingsarbetet med Norra Skogs app.

En nyhet i den senaste uppdateringen av appen är ett filtreringsverktyg där man kan filtrera i kartan på olika åtgärder. Det kan handla om föreslagna gallringar, röjningar eller planteringar och när i tiden det är rekommenderat att göra en åtgärd.

»Det är en uppdatering som många har önskat genom åren. Att kunna filtrera och se sina föreslagna åtgärder i kartan. Du kan också göra anteckningspunkter med text eller bild i kartan. Punkterna är geografiskt sparade och kan vara bra om du vill hitta en speciell plats, till exempel ett bra svampställe eller del av skogen som är skadad. Nu är det också möjligt att dela anteckningar med sina delägare som då får upp det på kartan i sin app.

En annan nyhet i appen är flera olika bakgrundskartor. En karta visar trädens höjd utifrån senaste laserskanningen, en annan visar markens struktur och om det finns risk för att marken är blöt.

»Du kan också mäta en yta eller en linje i kartan och lagra ett spår hur man har gått i skogen, berättar Ulrika.

Ökad säkerhet

I appen får användaren även tillgång till sin skogsekonomi med uppgifter om konton, fakturor, vinstdelning och möjlighet till handel med insatser. I en digital kassabok kan man  fota och lagra kvitton på inköp som behövs till deklarationen. Efter den senaste uppdateringen har säkerheten ökat och för att logga in krävs bank-id eller inloggning med tvåfaktorsautentisering.

»Jag förstår att det är viktigt att appen är säker när det gäller ekonomin, men utifrån det Wilma gör just nu så blir det ju ett hinder om hon vill använda sig av familjens skogsägarplan i ett arbete eller när hon är ute i skogen. Tidigare kunde hon logga in med användarnamn och lösenord, säger Ingemar.

En funktion för att dela sin skogsägarplan med sina familjemedlemmar kommer att utvecklas, förklarar Ulrika och tillägger:

»Vi ska fortsätta att utveckla appen med funktioner som efterfrågas av våra medlemmar. Framöver ska vi komma med förbättringar några gånger per år.