Meraskog går samman med Norra Skog

Meraskog i Jämtland AB, ett tidigare fristående företag som växt till rejält sedan starten 2009, har stärkt upp sin position på marknaden ytterligare genom en sammanslagning med norra Sveriges största företagarförening- Norra Skog. Sammanslagningen innebär att Meraskog blivit ett dotterbolag till Norra Skog.

Publicerad 30 oktober 2022

- Vår affärsidé att skapa långsiktig och lönsamt ägande för skogsföretagare matchar Norra Skogs vision, arbetssätt och struktur på ett bra sätt, så denna sammanslagning känns väldigt naturlig och rätt i tid. Vår ambition är också att expandera och utveckla verksamheten ytterligare, säger Mikael Mattsson, vd och en av ägarna av Meraskog.  

Dotterbolag med höga ambitioner

Norra Skogs verksamhetsområde, där medlemmar och operativ personal ingår, sträcker sig från Jämtland i söder och hela vägen upp i nordligaste delen av Norrbotten. I och med sammanslagningen har några förändringar inom personal och verksamhet skett. Tre medarbetare från Meraskog, som är stationerade inom Norra Skogs verksamhetsområde, börjar den 3 oktober arbeta under Norra Skogs flagga. Övriga medarbetare inom Meraskog, som arbetar söder om Norra Skogs verksamhetsområde i Härjedalen, Hälsingland, Värmland och Småland fortsätter som tidigare under varumärket Meraskog. 

- Vi är glada över att Meraskog blir ett dotterbolag till Norra Skog eftersom vi aktivt har valt att behålla vårt nuvarande verksamhetsområde och medlemsorganisation. Den här sammanslagningen är vi övertygade kommer ge stor medlemsnytta för alla våra 27 000 medlemmar eftersom vi tillsammans skapar en möjlighet att utvecklas ytterligare. Vi stärker virkesförsörjningen vilket ger oss trygghet i att både utveckla våra industrier samtidigt som vi får ännu starkare muskler att förädla vårt tjänsteutbud till medlemmarna, säger Patrik Jonsson, Norra Skogs chef för Skog & Virke.

Mer lika än olika

Både Meraskog och Norra Skog har starka varumärken och framgångsrika arbetssätt. Sammanslagningen blir en win-win för båda organisationerna eftersom virket från Meraskog får ytterligare avsättningsmöjligheter via Norra Skogs industrier samtidigt som Meraskogs framgångsrika koncept kan stärka Norra Skogs redan unikt breda tjänsteutbud.   

- Det har gått bra för Meraskog och vi har hela tiden fått nya kunder och etablerat vår verksamhet i nya områden men tillsammans med Norra Skogs hela tjänsteportfölj och effektiva industrier kommer detta bli en enorm utveckling som vi inte kunnat skapa själva även om vi även i fortsättningsvis kommer agera självständigt, berättar Mikael Mattsson.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Patrik Jonsson, Chef Skog & Virke Norra Skog, patrik.jonsson@norraskog.se 070-314 96 33 

Mikael Mattsson, vd Meraskog, mikael@meraskog.com, 070-211 35 56