Viktig miljonleverans från skogsägare

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila råvaror som olja och kol leder till utsläpp av växthusgaser i atmosfären. 27 000 skogsföretagare i norra Sverige äger och brukar sina skogsfastigheter på ett sådant sätt att de tillsammans årligen levererar en positiv klimateffekt.

Publicerad 20 mars 2024

- Summeringen av våra medlemmars skogsinnehav, brukande och de produkter som kommer från de norrländska skogarna gav en positiv klimateffekt under 2023. Hela -7,3 Mton koldioxidekvivalenter har Norra Skog bidragit med och vi satsar aktivt på att leverera ännu mer klimatminus kommande år, förklarar Pär Lärkeryd, vd Norra Skog.

Ett cirkulärt minus globalt och lokalt

Ett förändrat klimat innebär fler naturkatastrofer i världen. Sverige är rikt på skog och den svarta kolatomen måste på ett ansvarsfullt sätt ersättas med en grön kolatom för att vi ska kunna exportera klimatnytta till länder som inte har samma möjlighet att minska sitt fossilberoende. 

Norra Skogs klimatbidrag på minus 7,3 Mton koldioxidekvivalenter bygger på två delar där den gemensamma nämnaren är just den gröna kolatomens förmåga. (se illustration nedan) För det första har den brukade skogen en växande råvara som binder koldioxid. När tillväxten stannat av skördas träden och då skogsägaren levererar den förnyelsebara råvaran till industrier eller förädlingsenheter produceras produkter som har kapacitet att ersätta produkter baserade på fossil råvara. Då uppstår den så kallade substitutionseffekten och återigen binds koldioxiden. 

- Våra medlemmars minusbidrag kan ställas mot Sveriges totala territoriella utsläpp som utgör +48 Mton, enligt beräkningar från 2021. Minusbidraget kommer alltså ifrån att medlemmars skogar årligen levererar både tillväxt och biologiskt nedbrytbara produkter till exempelvis bostäder, förpackningar och ännu inte uppfunna lösningar, berättar Pär Lärkeryd. 

Kooperativt ägande

Kooperativt ägande utgörs av en mångfald av privata skogsägare som med ett personligt engagemang för sin skog, hög kompetens och med en långsiktig plan i sitt skogsbruk bidrar till att höja föreningens samlade klimatbidrag. Tillsammans äger föreningens medlemmar även industrier och målsättning framåt är att långsiktigt säkerställa att skogens alla ekosystemtjänster fortsätter att leverera på bästa sätt samtidigt som belastningen från industri och transporter minskar.

Norra Skogs klimatbidrag är helt nödvändigt i dag och för framtiden. Därför är jag tillsammans med våra medlemmar, medarbetare och samarbetspartners stolt, tacksam och ödmjuk över att få vara verksamma inom den sektor som arbetar med Sveriges viktigaste bidrag i lösningen på klimatfrågan, skogen, avslutar Pär Lärkeryd.

Läs hela Norra Skogs Hållbarhetsredovisning här.