Enskild firma eller aktiebolag?

Äger du skog är du alltid, med några få undantag, företagare och anses bedriva näringsverksamhet. Men kan man välja företagsform till skogsfastigheten? Vilken företagsform passar bäst för en till skogen kompletterande verksamhet? Vad gäller skattemässigt?

Text Gerhard Karlsson Publicerad 2 oktober 2023

Foto Victor Lundberg

Isak Nordkvist, skogsekonom vid Skogsbyrån på Norra Skog.

- På Skogsbyrån brukar vi få frågor kopplat till företagande och företagsformer. Ofta kommer frågorna när någon person nyligen blivit skogsägare eller funderar på att starta en kompletterande verksamhet. Det finns också några få fall där en privat skogsägare visar intresse för att förvärva ett bolag där en skogsfastighet ingår, säger Isak Nordqvist, skogsekonom Skogsbyrån. 

Ägandeformen är ofta en komplex fråga där lagstiftningen och de personliga förutsättningarna styr vad som är bäst. Och det är en fråga som intresserar många skogsägare eftersom närmare hälften av den svenska skogen ägs av enskilda personer.  

Isak Nordkvist, med bakgrund som revisor på Grant Thornton, har lång erfarenhet av den här typen av ärenden. Han är nyligen anställd på Skogsbyrån i Luleå och ger sig här i kast med att reda ut skillnaderna mellan olika företagsformer. Isak ger också svar på några vanliga frågor och tipsar om några bra upplägg beroende på vilken situation du som skogsägare befinner dig i. 

Isak svarar på vanliga frågor 

Är enskild firma eller aktiebolag generellt sett bättre för skogsägare?  

- Som privat skogsägare har man mycket små möjligheter att välja annan företagsform än enskild firma för sitt skogsägande. I vissa fall där man har stora intäkter i en kompletterande verksamhet, kan ett AB bli mer skattemässigt fördelaktigt, särskilt i de fall då möjligheten till räntefördelning är begränsade.  

Om man redan driver ett AB, är det en bra idé att ta in skogsfastigheten där?  

- Begränsningarna i jordförvärvslagen gör det svårt för ett bolag att få förvärvstillstånd att köpa skog av en fysisk person. I de fall du driver ett AB i större skala, genom till exempel ett sågverk, är det lättare att få förvärvstillståndet. Då anses skogen som en viktig del av verksamheten. Bra information om förvärvstillstånd finns på Länsstyrelsens hemsida.  

Om man är anställd löntagare samtidigt som man äger skog och dessutom bedriver en helt annan kompletterande verksamhet, vilken företags-form är mest gynnsam för den kompletterande verksamheten?  

- Personen har alltså tre intäktsverksamheter: vanligt jobb, skogen plus en kompletterande firma. Ifall den kompletterande verksamheten går ekonomiskt bra, kan det vara en god idé att bilda ett AB för den. Då kan ekonomin där separeras från det privata (lönejobbet och skogen). Medlen kan ackumuleras och tas ut vid tillfällen som är mest gynnsamt privat.  

Om man köper en skogsfastighet som redan ligger i ett AB, hur gör man då? Är det klokt?  

- Det finns inte några egentliga begränsningar när ett AB ska förvärva av ett annat AB. Men det är dyrare om man själv först ska starta ett AB inför köpet (aktiekapital minst 25 000 kr). Sedan bör man ha kontinuerliga intäkter i ett AB, eftersom det inte kan gå med förlust år efter år, vilket är vanligt där skogsbruk drivs i mindre skala. I ett AB krävs åtgärder i sådana fall. 

Vid skogsförvärv finns möjlighet till skogsavdrag oavsett om man bedriver verksamheten som enskild firma eller AB, men skogsavdraget är lägre för ett AB (50 % av anskaffningsvärdet i enskild firma; 25 % i AB). Skogsavdraget återförs inte till beskattning förrän fastigheten säljs. Det är alltså god idé att nyttja skogsavdraget så snart som möjligt efter förvärvet eftersom inflationen urholkar nyttan av avdraget med tiden.  

Kan man säga något om vilken företagsform som har de mest gynnsamma skattereglerna?  

- Generellt finns fler möjligheter att skatteplanera i enskild firma genom möjligheten till räntefördelning, skogskonto, betalplaner, expansionsfond och periodiseringsfond. I AB finns möjligheten att göra avsättning till periodiseringsfond och göra överavskrivningar. Verksamhet i större skala med god bolagsstruktur – där kan det vara skattemässigt gynnsamt att bedriva verksamheten i AB, eftersom det finns möjlighet att ha flera aktiebolag. Ett kan bedriva verksamheten medan det andra förvaltar aktier och vinster. 

Tips för olika skogsägare

Pensionär och skogsägare som funderar på att starta röjfirma:  

Driv verksamheten som enskild firma, eftersom verksamheten troligen förblir småskalig. Intäkter från skogen betalas med fördel ut genom en betalplan för att möta verksamhetens kostnader över tid. Som pensionär blir ofta beskattningen i enskild firma väldigt gynnsam.  

Skogsägare med hyreshus i enskild firma:  

Utnyttja fördelarna med räntefördelning. Genom positiv räntefördelning ges möjlighet att nyttja kapitalbeskattning om 30 % för att få ner skatten på inkomst från näringsverksamhet. Kostnader i hyreshuset kan kvittas mot intäkter från skogen och vice versa. 

Höginkomsttagare (lön) och skogsägare som tänker starta konsultverksamhet:  

Om dåligt skatteläge i din enskilda firma. Fundera på att driva konsultverksamheten i ett AB för att på sikt kunna utnyttja 3:12 reglerna och bygga utdelningsutrymme med låg beskattning och inte beskatta allt som tjänsteinkomst. Utdelning till 20 % beskattning kan göras med 195 250 kr beskattningsåret 2023. 

Skogsägare med kompletterande verksamhet i enskild firma med stor utvecklingspotential: 

När en fysisk person förvaltar sin skog genom enskild firma och även har en helt annan verksamhet med stor utvecklingspotential finns möjligheter att flytta konsultverksamheten till ett aktiebolag. En växande verksamhet med potential att anställa medarbetare bedrivs lättast i aktiebolagsform. Se även det tidigare svaret. 

Ett aktiebolag får möjlighet att förvärva/ärva en skogsfastighet av en fysisk person: 

Vid köp krävs förvärvstillstånd. För att bibehålla balansen i skogsägarstrukturen i Sverige krävs det idag att ett bolag har sålt eller fått inlöst motsvarande areal någon annanstans för att få köpa.  

För en juridisk person finns det undantag för förvärvstillstånd. Vid successionsrättsliga förvärv, dvs genom arv eller testamente, då krävs inget förvärvstillstånd. På grund av de skattemässiga fördelarna vid verksamhet i större skala har det blivit allt vanligare att testamentera skogen till en förmånstagare som är juridisk person, exempelvis aktiebolag.