Norra Skogs varumärkesundersökning

Stor uppslutning vid svarsknapparna för Norra Skogs varumärkesundersökning.

- Jag är så tacksam över att vi fick rekordmånga svarande och att slutresultatet visade på högt förtroende för föreningen och vår verksamhet att bruka skogen, säger Ulrica Winberg-Jonsson, kommunikationschef på Norra Skog som var avsändare av den digitala undersökningen.

Publicerad 14 december 2023

Foto Lorem ipsum

Mer än en logga 

Det övergripande målet för kommunikationsarbetet inom Norra Skog är att både externt och internt skapa förtroende och attraktion för föreningens identitet och dess huvudvarumärke Norra Skog samt industri- och marknadsvarumärket Norra Timber. Ett varumärke med högt förtroende har större utrymme att nå önskade mål som exempelvis att bli fler medlemmar eller rekrytera rätt medarbetare framåt.  

- Ett varumärke är inte bara en logga utan det är en förtroendeplattform som föreningens medlemmar och medarbetare utgår från. När varumärket har förtroende från samhället ger det spelutrymme för verksamheten. För Norra Skogs del behöver vi ha ett starkt och långsiktigt förtroende hos våra 27 000 skogsföretagare och de mål som föreningen satsar mot, förklarar Ulrica Winberg-Jonsson.  

Tre övergripande mål 

Under två veckor i oktober fick samtliga medlemmar, med inregistrerad mejladress, möjlighet att via en digital webbenkät skicka in sina tankar och åsikter om Norra Skog. Även skogsägare som inte är medlemmar och allmänhet fick svara på enkäten.  

Det är andra gången Norra Skog genomför en varumärkesundersökning och målsättningen är att följa:   

1. Vilken kännedom som finns om Norra Skog?  

2. Hur väl vi förknippas med vår vision och identitetsbeskrivning. 

3. I vilken omfattning vi uppfattas som en organisation som bidrar till hållbarhet?  

Dessutom innehöll enkäten ytterligare frågor där vi exempelvis fångade upp inställningen till skogsbruk och kunskapsnivå i skogliga frågor. 

- Norra Skogs vision är att skogen ska brukas ansvarsfullt och hållbart i kombination med att vi skapar klimatnytta för samhället. De budskapen ser vi positiva förflyttningar kring via undersökningen men vi har inte nått slutmålen ännu utan satsar vidare. När det kommer till kännedomen om Norra Skog däremot har vi full pott även denna undersökning från samtliga målgrupper vilket är oerhört kul, säger Ulrica Winberg-Jonsson.  

Skogsintresserat svarsfält 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att norrlänningar är skogsintresserade eftersom intresset för skogen har ökat bland allmänheten de två senaste åren.  

- Vi ser även att den negativa hållningen till skogsbruk har minskat i samma svarsgrupp. Det finns också en tydlig koppling mellan låg eller hög kunskap och inställningen till skogsbruk. I jämförelse med den förra undersökningen syns också glädjande nog att den positiva hållningen till att skogen ska brukas är fortsatt stark inom alla tre svarsgrupper, konstaterar Veronica Lundqvist, kommunikatör vid Norra Skog.   

Kritik minskar med kunskap  

Resultaten visar även att den lilla grupp som är kritisk till att skogen brukas också har låg kunskap om skog. Men i det stora hela får Norra Skogs medlemmar ett mycket högt förtroende kring att bruka skogen.  

- Att både allmänhet och skogsägare har en positiv hållning till att skogen brukas är ett viktigt förtroende framåt. Våra medlemmar har ju sitt skogsföretagande över halva Sveriges yta och ser till att Norrland kan bidra till nya hus, möbler, kartonger och svamp- och rekreationsställen. Eftersom vi ser att målgrupperna gjort positiva förflyttningar vet vi att vårt varumärke kommuniceras på rätt sätt och vi behöver bara upprepa våra budskap ytterligare, säger Veronica Lundqvist avslutningsvis.