Viktiga frågor lyftes vid politikerbesök

Partiledarna Ebba Busch (KD) och Ulf Kristersson (M) har besökt oss på Norra Skog. Vi träffades den 12 augusti hemma hos Stig Högberg och representerades av Stig Högberg, Charlotta Kristow, Pär Lärkeryd och Jonas Eriksson.

Publicerad 12 augusti 2022

Det fanns hur mycket som helst att prata om men vid detta möte tryckte vi extra hårt på följande frågor:

  • Vi pratade om hur brukad skog är Sveriges viktigast bidrag i klimatkampen
  • Vi tryckte på att skogspolitiken därför måste bygga på svenska förutsättningar och inte EU-krav.
  • Vi lyfte även fram att reduktionsplikten måste gå i takt med övriga EU så att åkare och entreprenörer, lantbrukare och skogsägare inte ska drabbas av bränslekostnader som är långt mycket högre än deras kollegor i andra länder.
  • Vi visade hur fel det blir när Sveriges rapportering av skyddad natur kopplat till internationella åtaganden inte harmoniserar med övriga länder inom EU
  • Vi begärde att utredningsansvar kopplat till artskyddsfrågan måste ligga på staten
  • Vi pekade på att renmarkskommitténs slutsatser inte får innebära att den enskilda äganderätten försvagas