Vinstdelning - en medlemsnytta

Kooperativa företag är ofta värderingsdrivna och vill göra ekonomisk och social nytta för sina medlemmar och för samhället. Ekonomisk vinstdelning till medlemmarna är ett tecken på att kooperationen drivs affärsmässigt, långsiktigt och professionellt, enligt Petra Pilawa, verksamhetschef för Svensk Kooperation.

Publicerad 26 november 2021

» I konsumentkooperationer, som OKQ8 och Coop, är ju grunden att det ska vara så låga priser som möjligt för konsumenterna, eftersom de också är medlemmarna. Men för producentkooperationer, som Norra Skog och Norrmejerier, har det ju alltid varit viktigt med att långsiktigt kunna ge ett så högt pris som möjligt till producenterna, som är medlemmarna i dessa företag. Det viktiga för alla olika former av kooperationer är alltså att ge ekonomisk nytta till sina medlemmar, förklarar Petra Pilawa.

Vinst skapar långsiktighet

Varje år startar 400 nya kooperativa företag i Sverige. Norra Skog, en kooperation som drivs som en ekonomisk förening av sina 27 000 medlemmar, har anor från mitten av 1920-talet. Oavsett nutid eller dåtid är en skogsägare även en egen företagare som ska ta långsiktiga beslut kring hur verksamheten ska utvecklas mot önskade mål. Men vinstintresset har inte ensamt stått i fokus utan förändrats över tid, enligt forskning.

» Karin Hakelius, SLU, har forskats på detta och kommit fram till att lojalitet till föreningen är viktigast för den äldre generationen medans generationen under dem mer trycker på ekonomisk nytta. Sen kan vi se i nya undersökningar att den yngsta generationen, personer under 35 år, är mer för värderingar som ansvarsfullhet, långsiktighet och hållbarhet
vilket ju matchar kooperationens värderingar, säger Petra Pilawa.

Välbesökta medlemskvällar

Strax före sommarledigheten meddelade Norra Skogs styrelse att de föreslår föreningens högsta organ, Stämman, att ta beslut om en ny vinstdelningsstrategi. Stämman genomförs i maj 2022 men redan nu är intresset stort kring hur vinstdelningen kunnat bli möjlig och vad det innebär för den enskilde medlemmen.