Så lägger du upp din skogsekonomi

Anledningarna till starten på ett skogsägarliv är många. Lika många som känslorna inför det. Glädje, förvirring, rädsla, pirrighet. Norra Skogs skogsekonom Veronica Sigg har mött många skogsägare under sina 17 år på bank. Här delar hon med sig av sina bästa skogsekonomiska tips.

Text Emma Jonsson Publicerad 15 november 2022

Foto Foto: Victor Lundberg

»Vissa har valt att bli skogsägare, andra har fått fastigheten i knäet. Oavsett vad så utgör alltid skogsägandet näringsverksamhet och min erfarenhet är att det många gånger upplevs som förvir­rande i början. Att det kan verka svårt och att man inte vet var man ska börja. En helt ny värld helt enkelt, säger Veronica Sigg.

Håll isär ekonomin

Som skogsägare bedriver du näringsverksamhet, med det kommer också skyldigheter. Redovisningsskyldigheter att bokföra de transaktioner som gjorts och att deklarera dem. 

»Det man kan göra för sig själv är att göra det enkelt. Mitt absolut första tips till dig som är, blivit, eller ska bli skogsägare är att hålla isär din privata ekonomi från skogsföretagets ekonomi, berättar hon.

Anledningen förklarar hon stavas just enkelhet. Med två separata ekonomier blir det enklare att styra alla transaktioner mot ett konto, det blir också enklare att följa utvecklingen i företaget och även att i slutändan deklarera. 

»Jag föreslår att du bokar in ett möte med din bank och startar upp ett transaktionskonto som passar för skogsföretaget. Med ett sådant kan du enkelt styra hela betalningsflödet mot det kontot.  

Arrendet och vedsäcken

När du sedan skapat en ny ekonomisk struktur på inkommande och utgående betalningar så menar Veronica att det skapar fler fördelar som i slutändan också gör det enklare för dig att deklarera.

»Med ett separat transaktionskonto kan du enkelt koppla ett betalkort mot just det. Då registreras dina företagsköp direkt på rätt konto, när du exempelvis köper en motorsåg, och du minimerar risken för misstaget att ta från ”fel pengar”, säger hon.

Skogsägare kan ibland också ha andra sidoinkomster relaterade till skogen. Exempelvis inkomster för jaktarrenden, vedförsäljning och gårdsförsäljning. Då tipsar Veronica om att koppla Swish direkt mot transaktionskontot.

»Har du en stor verksamhet kanske du rentav behöver Bankgiro, även det kopplat mot transaktionskontot. Allt för att hålla isär din privata ekonomi från företagets, och för att enkelt kunna följa upp hur det går. Om du går plus eller minus. Starta också ett sparkonto som passar för skogsföretaget. Bankerna använder något som kallas skogslikvidkonto med högre ränta. På Norra Skog kallar vi det medlemskonto. Till det kontot kan du sätta överskottslikvid och kapital som ska flyttas till ett skogskonto eller användas för åtgärder på din fastighet, säger Veronica Sigg.

Samla kunniga människor

Att vara skogsägare innebär ibland också den överväldigande känslan av att behöva kunna bemästra flera områden samtidigt. Förutom alla skogliga frågor så ställs också krav på exempelvis redovisning och deklaration men där menar Veronica att det går att göra det enkelt för dig.

»Känslorna kanske exploderar till en början men kom ihåg att det finns hjälp att få och man behöver inte kunna allting själv. Samla kunniga skogliga människor runt dig. Föreningen, banken, din skogsinspektor – där har du en jättebra början.

Gå en kurs

Som komplement till den externa hjälp som finns tillhands finns det idag också ett stort utbud av kurser att gå. Norra Skogs Skogsskola har såväl online som offline-kurser, till såväl nya som befintliga skogsägare. Kurser som avhandlar ämnen om allt ifrån röjning till deklaration. 

»Min pappa började som manuell huggare och har jobbat i skogen i hela sitt liv. Den typen av skogsägare blir färre och vi ser fler som bor längre ifrån sin fastighet. Min kunskap om skogen är också en annan än hans. Vi är alla olika och kan olika saker, men ingen kan allt. Så ställ dig frågan, vad är du bra på? Det går att lära sig.

Veronicas fem tips till dig som skogsägare:

1. Håll isär din privata ekonomi från skogsföretagets. 

2. Boka ett möte med din bank och be dem hjälpa dig starta ett separat transaktionskonto, kanske koppla ett betalkort och eventuellt Swish till kontot.

3. Starta ett sparkonto, till exempel ett skogslikvidkonto eller medlemskonto för överskottslikvid.

4. Samla kunniga skogliga människor runt dig och kom ihåg, du behöver inte kunna allt själv, det finns hjälp att få.

5. Gå en kurs. Det finns ett stort utbud av kurser för både nya och befintliga skogsägare, såväl online som ute i naturen. Vill du lära dig röja, eller kanske deklarera?