Vinstdelning, förnyad styrelse och utmärkelser

Norra Skogs tredje årsbokslut har summerats och förtroendevalda möttes fredag den 12 maj till skogsägarföreningens sitt högst beslutande organ och tog beslut med sikte på framtiden. På dagordningen stod bland annat förslag kring en förenklad och förbättrad vinstdelning, valet av styrelse och utdelning av Norra Skogs jämställdhetspris och årets hedersutmärkelse.

Publicerad 16 maj 2023

- Föreningsstämman är alltid en högtidsstund och i år hade vi många anledningar att fira, bland annat det goda resultat som kommit ut av en lyckad fusion. Trots en lågkonjunktur har vi nu en så stark ekonomi att vi förstärkt vinstdelning och priserbjudande till medlemmar som säljer sitt virke till oss, berättar Norra Skogs ordförande Stig Högberg. 

Medlemsnytta

Vid förra årets stämma föreslog styrelsen en vinstdelning och inför 2023 hade den förenklats och förstärkts med ytterligare medel för att kunna premiera medlemmar som är trogna leverantörer till föreningens industrier.  

- Norra Skogs medlemmar är ägare av vår ekonomiska förening och vårt uppdrag är att skapa så hög medlemsnytta under så lång tid som möjligt för dem. Vinstdelningen som stämman röstade ja till innebär att 185 miljoner ska delas ut under 2023, förklarar Pär Lärkeryd, vd Norra Skog. 

Nya styrelsemedlemmar

Stämman röstade enigt valberedningens föreslag och Stig Högberg valdes ytterligare ett år till ordförande och även de tre nya styrelseledamöterna, Carin Ingvarsson som arbetar som VD och koncernchef för BDX Företagen.från Luleå, Anders Pettersson,  Allmänningsförvaltare Tärna-Stensele Allmänningsskog och Sorsele Övre Allmänningsskog samt Magnus Edin, egenföretagare och tidigare företagsledare på bland annat Lindbäcks bygg AB och Sunpine i Piteå valdes in i styrelsen.  

Utmärkelser

Vid stämman delades även Norra Skog ut sitt jämställdhetspris och hedersutmärkelser. Mottagare av jämställdhetspriset var Susanne Öberg, jämställdhetsstrateg från Sundsvall. Hederspriset gick till två mottagare. Maria Broman, Skellefteå, som tidigare varit styrelseledamot i Norra Skogs styrelse och  Jörgen Thellström som under många år arbetat som skoginspektorn i området kring Bredbyn.   

- Vi är en förening och ett företag som består av många människors viktiga bidrag. Årets tre nominerade har varit viktiga för föreningens utveckling på olika sätt och det ville vi fira och visa tacksamhet för, avslutar Stig Högberg.