Medlemmar i Norra Skog delar på 231 miljoner kronor i vinstdelning

Vid Norra Skogs ordinarie föreningsstämma 24 maj klubbades styrelsens förslag till vinstdelning om 231 miljoner kronor till medlemmarna igenom. Detta som utdelning på virkesleveranser (90,7 Mkr), insatsemission (100,8 Mkr), och ränta på insatser (39,6 Mkr).

Publicerad 24 maj 2024

Foto Victor Lundberg

För tredje året i rad beslutade föreningens årsstämma om en höjning av vinstdelningen, både avseende ränta och efterlikvid. Trots lågkonjunktur och bristande lönsamhet för branschen som helhet är den 27 000 personer medlemsstarka skogsägarföreningen ekonomiskt stark.

– Norra Skogs vinstdelning är ett effektivt vaccin mot de toppar och dalar som förekommer på den svenska snåriga virkesmarknaden. Vi vill att våra medlemmars företagande ska vara långsiktigt lönsamt och hållbart, säger föreningens styrelseordförande Stig Högberg.

Utdelning av utmärkelser 
I samband med föreningsstämman tilldelades Gertrud Åström Norra Skogs jämställdhetspris.
Gertrud Åström har under många år gått i frontlinjen för ett mer jämställt samhälle och är en viktig inspirations- och kunskapskälla för Norra Skogs strävan mot en mer jämställd förening.

Norra Skogs hedersutmärkelse i guld, föreningens högsta utmärkelse, tilldelades tidigare ordföranden Torgny Hardselius (Piteå) och Rolf Nilsson (Ragunda).

Torgny Hardselius, Gertrud Åström och Rolf Nilsson.

Motioner
Tjugo motioner diskuterades på stämman med viktiga beslut kopplat till bland annat virkesavtal, näringspolitik och demokratiska processer.

Val av styrelse
Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Oskar Sjölund, Malå. Charlotta Kristow Ånge, Anders Jonsson Sundsvall och Jennie Hellman Boden. Stig Högberg (Torsboda) omvaldes till styrelsens ordförande. 

– Jag är tacksam för förtroendet att vara ordförande i Norra Skog och känner stolthet över föreningens utveckling, säger Stig Högberg, och fortsätter:
– Vi jobbar med en fantastisk förnybar råvara, vars produkter kan ersätta fossila material. Den brukade skogen är en viktig lösning på samhällets klimatutmaning. Nu måste även våra politiker skapa förutsägbara och rättssäkra förutsättningar. 

För ytterligare information kontakta:
Stig Högberg, styrelseordförande, tfn. 070-207 56 93.

Liveinspelning från stämman