Vanliga frågor om vinstdelning

Vid föreningsstämman 2022 beslutades om att tillsätta en grupp som skulle utreda hur Norra Skog ska medverka till att det blir ökad lönsamhet för familjeskogsbruk. Styrelsen har lyssnat in gruppens resultat och valt att gå på de faktiska förslagen om att förenkla och förstärka vinstdelningspolicyn.

Publicerad 23 februari 2023

Intresset är stort kring hur vinstdelningen.  Här kan du läsa svaren på  några av de vanligaste frågorna i ämnet. 

Vinstdelning

Vilka medlemmar får del av vinstdelningen?

Ordinarie medlemmar och seniormedlemmar får ta del av vinstdelning, men inte familjemedlemmar. 

Är det avtalad eller redovisad virkesvolym som vinstdelningen grundas på?

Vinstdelningen baseras på virkesleveranser redovisade under senaste kalenderåret.

När kommer vinstdelningen att göras?

Styrelsen lämnar förslag på vinstdelning vid bokslutssammanträdet och beslut om vinstdelning tar fullmäktige på föreningsstämman i maj/juni varje år. Överföring av vinstdelning till medlemmarna görs därefter. Du som medlem kommer att se din vinstdelningsavisering på Mina sidor. 

Får jag ta del av vinstdelning även om jag går ur föreningen?

Går du ur föreningen under år ett så får du ta del av vinstdelning under år två. Det är saldo på dina konton den 31 december under år ett som gäller när vinstdelning beräknas.

Behöver jag betala skatt för min del av vinstdelningen i form av insatsemission?

Som medlem betalar du ingen skatt när insatsemission överförs till insatskontot vid vinstdelning, utan skatt betalas först när emitterat insatskapital betalas ut vid utträde från föreningen eller vid försäljning av emitterat insatskapital. Är insatskapitalet en tillgång i näringsverksamheten så ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Bedrivs ingen näringsverksamhet så ska vinsten redovisas i inkomst av kapital i inkomstdeklarationen. När en avyttring har gjorts måste medlemmen själv komma ihåg att ta upp denna vinst i sin inkomstdeklaration. 

Behöver jag betala skatt för den årliga räntan på insatskapitalet?

Ja, ränta på insatskapitalet är skattepliktigt. Erhållen ränta redovisas på årsbeskedet från Norra Skog samt uppgifterna som skickas in till Skatteverket. 

Vad är efterlikvid?

Efterlikvid är en vinstdelning som utbetalas i kronor och beräknas på redovisade virkesvolymer (m3fub) av rundvirke under ett kalenderår. Efterlikviden och moms på denna överförs till ditt virkeskonto.

Behöver jag betala skatt för min del av vinstdelningen i form av efterlikvid?

Ja, efterlikviden ska tas upp som intäkt i näringsverksamheten det år efterlikviden tillförs till ditt virkeskonto. Både efterlikvid och moms på denna redovisas på årsbeskedet.

Vad är rundvirke?

I begreppet rundvirke ingår alla sortiment förutom träddelar och GROT. Det betyder att sortiment så som timmer, stolpar, special sortiment, massaved och bränsleved alla ingår i rundvirke.

Insatskapital

Var kan jag se hur stort mitt nuvarande insatskapital är?

På Mina Sidor som du når antingen via norraskog.se eller vår Norra Skogs App kan du se saldot på dina insatskonton, inbetalade och emitterade.

Vad menas med emitterad insats?

Det kapital som tillförs genom vinstdelning kallas ”Emitterad insats”. När föreningsstämma beslutat om insatsemission hamnar utdelningen på ”insatskonto emitterat”.

Finns det någon övre gräns för hur stort mitt individuella insatskapital får bli?

För emitterade insatser finns ingen gräns. Inbetalade insatser baseras på din insatsskyldighet. Som medlem har du en insatsskyldighet som är 10% av taxerat skogsbruksvärde, lägst 2 000 kr och högst 80 000 kr. Ordinarie medlem är således inte skyldig att delta med mer än 80 000 kr.

Hur beräknas insatsavdraget?

När du som medlem säljer virke görs ett insatsavdrag, 2% eller 4% av virkesvärdet, som överförs till inlåningskontot ”Insatskonto inbetalt”. Insatsavdraget begränsas så att enbart 20% av den totala insatsskyldigheten får avsättas per år.

Har jag möjlighet att betala in extra stora insatser eftersom att det är så bra ränta på insatskapital?

Insättning på insatskonton görs enbart via insatsavdrag när man säljer virke eller via insatsemission.  Det man har möjlighet att själv betala in är summan upp till 2 000 kr för att uppfylla minimi-insatsen. Vill man öka sitt insatskapital kan man köpa emitterade insatser på Norra Skogs handelsplats. 

Får medlemmar tillbaka insatsen vid utträde ur föreningen?

Ja, de pengar som finns på insatskontot är låsta så länge man är medlem i föreningen och återbetalas först efter beviljat utträde ur föreningen. Men det kommer vara möjligt att handla med insatserna via Norra Skogs digitala handelsplats.

Kan jag överlåta mitt insatskapital till mina barn som jag planerar att överlåta skogsfastigheten till?

Vid utträde kan hela insatskapitalet, inbetalad och emitterad, överföras till en annan medlem, men det är bara den inbetalade insatsen som kan överföras till en annan medlems insatskapital. Den emitterade insatsen beskattas hos innehavaren och överförs därmed till virkeskonto. Så med andra ord, ja, du kan överlåta insatskapitalet till dina barn, men det är endast den inbetalade insatsen som tillförs deras insatskapital.

Förstärkt och förenklad vinstdelning

Vid föreningsstämman 2022 beslutades om att tillsätta en grupp som skulle utreda hur Norra Skog ska medverka till att det blir ökad lönsamhet för familjeskogsbruk. Styrelsen har lyssnat in gruppens resultat och valt att gå på de faktiska förslagen om att förenkla och förstärka vinstdelningspolicyn.

Vill du ha rådgivning i ditt skogsägande?

Låt våra kunniga skogsinspektorer guida dig rätt.