Lanserar digital handelsplats

Norra Skog ökar medlemsnyttan ytterligare. I samband med Norra Skogs föreningsstämma klubbades en rekordstor vinstdelning till föreningens medlemmar. För att öka värdet för skogsföretagare ytterligare lanseras nu föreningens digitala handelsplats där medlemmarna kan köpa och sälja emitterade insatser.

Publicerad 1 juni 2022

- Genom den digitala handelsplatsen görs insatserna likvida och skapas valmöjligheter för medlemmen att antingen få pengar i handen eller köpa på sig mer insatser och därmed få ränta på ränta kommande år, förklarar Jonas Eriksson medlemschef vid Norra Skog.

Under sommaren 2021 meddelade styrelsen sin avsikt att genom en ny vinstdelningspolicy föreslå stämman en förutbestämd vinstdelning för kommande fem år. Samtidigt som förslaget kring vinstdelning lades fram påbörjades även arbetet med att säkerställa en digital handelsplats. Efter att föreningsstämman sagt ja till styrelsens förslag till vinstdelning lanseras nu handelsplatsen och från och med den 1 juni kan medlemmar köpa och sälja emitterade insatser mellan varandra. 

- Som skogsägarförening strävar vi hela tiden efter att skapa värde för våra medlemmar och detta är ytterligare ett sätt att stärka det egna skogföretagandet vilket också förklarar stämmans godkännande. Uppskattningsvis blir det cirka en miljard som medlemmarna kommer att dela på från vinstdelningen kommande fem år och det enskilda värdet är beroende på medlemmens leveranstrohet under åren, säger Stig Högberg nyvald styrelseordförande i Norra Skog.

Opartiskt stöd

Det kommer finnas nio handelsperioder per år. En för varje månad förutom juni-augusti och december-januari som är sammanslagna. Varje handelsperiod öppnas den första dagen i månaden och stängs den sista. För att säkerställa att handeln går rätt till har Norra Skog upphandlat en tjänst av SKM, Svensk Kraftmäkling, en opartisk granskare och ett externt företag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappershandel. Detta för att säkerställa att det är en armslängds avstånd mellan föreningen och medlemmarna i denna affärsmatchning.   

- Både köpare och säljare lägger order på handelsplatsen samt bestämmer vilken kurs de vill köpa eller sälja för. Samtidigt lanserar vi också en vinstkalkylator där medlemmen själv via medlemsappen eller föreningens Mina Sidor kan simulera en prognos för framtida vinstdelning utifrån de skogsbruksåtgärder som planeras och valt insatsavdrag, berättar Jonas Eriksson.

Via Norra Skogs skogsskola finns en utbildning hur handel med insatser går till. 

Norra Skog drivs av att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt. Vi ägs utav våra 27 000 medlemmar och verkar för deras bästa, alltid. Genom att erbjuda kunskap och tjänster ökar vi värdet på medlemmarnas skogar- idag och generationer framåt. Tillsammans utvecklar vi värdet av livet och råvaran i norrländska skogar.