EU:s beslutsfattare mötte skogsägare

Flaggan var hissad och en mängd ”lånestövlar” i olika storlekar stod uppställda på Maria och Olof Bromans gårdsplan i byn, Nedre Bäck, söder om Skellefteå. Skogsägarparet väntade storbesök och strax efter klockan 8 på morgonen stannade två stora bussar och ut klev EU:s skogsdirektörer och tjänstepersoner från Sveriges näringsdepartement.

Text Ulrica Winberg-Jonsson Publicerad 28 juni 2023

Foto Victor Lundberg

» Vi driver den här skogsgården jag och min man och vi är väldigt stolta över att idag få berätta om det här som är en så viktig del av vårt liv, berättar Maria Broman. 

Ofta kablar nyhetsredaktioner ut bilder från politiska toppmöten. Beslutsfattarna sitter i stora salar, runt stora konferensbord eller så är de uppställda i en stor trupp på en stentrappa utanför en gigantisk byggnad. Men när Sverige ansvarar för ordförandeskapet i EU bjöds skogsdirektörerna på den unika upplevelsen att komma till den faktiska verklighet som de tar beslut kring - nämligen skogen. Under tre dagar i mitten av maj befann sig ett 60-tal av EU:s skogsdirektörer i Skellefteå för interna överläggningar och den sista dagen hade skogsägarföreningen Norra Skog och skogsbolaget Holmen erbjudit sig att genomföra exkursioner för att berätta om den svenska skogsbruksmodellen. 

Första stoppet var hemma hos Maria och Olof Broman som planerat in en kort skogspromenad på sin fastighet för att visa sitt skogsföretagande. Eftersom tidigare exkursioner för Skogsdirektörerna aldrig skett i skoglig terräng fanns en osäkerhet kring om de hade lämpliga skor och mycket riktigt var det flera av dem som tacksamt bytte före promenaden.

Ägandeskap och åtgärder 

Maria och Olof Broman tog täten in till en plats på sin fastighet där hela sällskapet på ett överskådligt sätt kunde se både ungskog, gallrad skog och avverkningsmogen skog. En mängd olika fåglarna kvittrade och nykläckta myggor började sitt sökande efter bar hud där mitt ibland tallar, lövträd, mossor och blåbärsris. 

- Det här området planterade vi tillsammans med våra barn för drygt 15 år sedan och Olof har själv tagit hand om röjningen därefter. Vi lägger ungefär 20 dagar per år till att själva utföra åtgärder på vår fastighet, berättar Maria för den lyssnande skaran och pekar på den unga tallskogen bakom sig.

Olof beskriver vidare hur de upprättat en skogsägarplan och utför åtgärder i rätt tid utifrån skogens behov och köper vissa tjänster som exempelvis gallring och slutavverkning. Maria lyfter hur viktig skogen är för deras familj och de med stolthet ser hur deras skogsföretagande skapar värden utifrån de tre perspektiven social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. De köpta tjänsterna har skapat jobb i bygden och deras skogsråvara har gett förnybara produkter på marknaden. 

Händer höjs och några av frågorna visar att den svenska modellen för ägarskap och ansvar inte riktigt sjunkit in hos Skogsdirektörerna. Hur länge har ni licens på den här marken? Hur många anställda har ni i ert företag? Måste ni plantera nytt när ni avverkat? Och vem bestämmer när ni får avverka? 

Maria och Olof svarar och Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist fyller på med kunskap kring det svenska regelverket som gäller oavsett om skogsägaren är en privat enskild person, som i Maria och Olofs fall, eller om det rör sig om ett stort bolag. 

Avslut och förhoppning 

Tiden går snabbt och sällskapet lämnar skogen och samlas vid traktorsgaraget där paret Broman ställt fram fika med varm dryck. Skogsdirektörerna mumsar på mackor samtidigt som Norra Skogs vd Pär Lärkeryd berättar om det viktiga klimatbidraget som en svensk skogsägare levererar och hur EU-beslut påverkar möjligheten att bedriva ett skogsföretag i Sverige. Sedan är besökstiden slut för denna del av exkursionen men innan hela sällskapet åker vidare till Holmens marker och tittar på en slutavverkningsyta tas den traditionella gruppbilden. Här med bakgrunden av en vacker svenska skog som bakgrund och två stolta svenska skogsägare i mitten.