Utbildning för hållbar skogsskötsel i ett förändrat klimat

God och hållbar skogsskötsel ställer stora krav på kunskap hos skogsägare. I ett förändrat klimat blir kraven ännu större samtidigt som samhällets krav på den enskilde skogsägaren ökar. För att hjälpa sina medlemmar har Sveriges skogsägarföreningar och LRF därför gått samman och tagit fram en webbaserad utbildning.

Publicerad 10 november 2023

Utbildningsmaterialet riktar sig till enskilda skogsägare för att stärka dem i sina beslut om åtgärder som skogsbrukare i ett förändrat klimat. Att vara skogsägare och bruka och förvalta skog, kräver god planering och åtgärder både på lång och kort sikt. Omloppstiden för ett skogsbestånd sträcker sig över generationer. Vad som är rätt eller fel eller vad som skapar mest värde över en omloppstid vet man först efteråt. Tillväxten och den ekologiska balansen i skogen påverkas av många faktorer.

Ett faktum är att vi är inne i förändringar av klimatet med högre medeltemperatur och häftigare vädersituationer än tidigare. Extrema väder med stormar, översvämningar, brand och torka riskerar bli vanligare. Detta innebär ökade risker för skador av skadegörare som svampar och insekter, samtidigt ges möjligheter till ökad tillväxt genom längre växtperioder.  

Med ökad kunskap och insikter utifrån forskares samlade erfarenheter och bedömningar är föreningarnas förhoppning att utbildningen ska bidra till att skogsägare känner sig tryggare i sina beslut om hur de ska sköta sin skog.  

Utbildningen ”Skog i ett förändrat klimat” lanserades den 9 november i Norra Skogs Skogsskola.
Du hittar utbildningen här.

Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan skogsägarföreningarna och LRF genom kompetensutvecklingsrådet KUR. KUR arbetar med kompetensutvecklingsfrågor inom skogsbruk och skogsägande för skogsägare. De tre skogsägarföreningarna är från norr till söder Norra Skog, Mellanskog och Södra. Tillsammans har föreningarna över hundratusen medlemmar som tillsammans äger 5,6 miljoner ha skog. 

Vill du veta mer?