Skog i ett förändrat klimat

Grund

Skog i ett förändrat klimat

Kursnivå: Grund

Pris: 600:-

Pris för medlem: 488:-

Priser är inklusive moms

Välkommen till vår webbaserade utbildning "Skog i ett förändrat klimat"! Den här utbildning är skräddarsydd för skogsägare som strävar efter att bemöta de utmaningar som klimatförändringarna innebär inom skogsbruket.

Medlemspris: 400 kronor exkl. moms
Ordinarie pris: 480 kronor exkl. moms

> Läs om möjligheten att göra avdrag för kursavgiften i din näringsverksamhet här.

Med ökad kunskap och insikter utifrån forskares samlade erfarenheter och bedömningar är vår förhoppning att utbildningen ska bidra till att du som skogsägare känner dig tryggare i dina beslut om hur du ska sköta sin skog.

OBS Du behöver inte vara medlem i Norra Skog för att delta och du kan genomföra kursen oavsett var i landet du bor eller var din skog är belägen.

Kursbeskrivning:

Att vara skogsägare och bruka och förvalta skog, kräver god planering och åtgärder både på lång och kort sikt. Omloppstider för ett skogsbestånd sträcker sig över generationer. Vad som är rätt eller fel eller vad som skapar mest värde över en omloppstid vet man först efteråt.  Tillväxten och den ekologiska balansen i skogen påverkas av många faktorer. Ett faktum är att vi är inne i och står inför förändringar i klimatet med högre medeltemperatur och häftigare vädersituationer än tidigare. Extrema väder med stormar, översvämningar, brand och torka riskerar bli vanligare. Detta innebär ökade risker för skador av efterföljande skadegörare som svampar, insekter och vilt, samtidigt ges möjligheter till ökad tillväxt genom längre växtperioder.   

Utbildningen är tillgänglig för start året runt och genomförs helt online via webben. För att få ut så mycket som möjligt av den här utbildningen är det fördelaktigt att ha grundläggande kunskaper om skogsskötsel, även om det inte är ett krav.

Kursinnehåll:

Skogens klimatpåverkan

 • Fokus på sambandet mellan skogen, skogsbruket och klimatet.
 • Betoning av skogens potential för att bidra till klimatnytta.

Nuläge och klimatprognoser

 • Redogör för pågående klimatförändringar och deras påverkan.
 • Undersöker möjliga prognoser för framtida klimatförhållanden.

Påverkan på samhället

 • Analys av hur klimatförändringar påverkar samhället och skogsbruket.

Skogsskötsel i ett föränderligt klimat

 • Undersöker hur skogsbruket kan påverka klimatet och betonar klimatnyttan av en välmående skog.
 • Reflektion över klimatförändringar och deras påverkan på skogsskötsel.
 • Diskussion om ståndortsanpassning, trädslagsval och hur man upprätthåller friska skogar.

Åtgärder i rätt tid

 • Betoning av vikten att genomföra skogsåtgärder vid rätt tidpunkt.
 • Skogsskötsel med långsiktig planering.

Analys av egen skog

 • Råd om hur skogsägare kan analysera och sköta den egna skogen på ett informerat sätt.
 • Anpassning till klimatförändringar.

 

 

Mål:

Denna utbildning bygger på insikter och kunskap baserad på forskning och erfarenhet. Vårt mål är att ge dig som äger skog bättre förutsättningar att fatta kloka beslut angående skötseln av din skog i en tid av klimatförändringar.

 

Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan skogsägarföreningarna och LRF genom kompetensutvecklingsrådet KUR. KUR arbetar med kompetensutvecklingsfrågor inom skogsbruk och skogsägande för skogsägare. De tre skogsägarföreningarna är från norr till söder Norra Skog, Mellanskog och Södra. Tillsammans har föreningarna över hundratusen medlemmar som tillsammans äger 5,6 milj. ha skog.

 

Svar på några vanliga frågor

Hur anmäler jag mig till kursen?

Klicka på ”Köp kurs” längst upp till höger på sidan.

Du ombeds då att logga in med BankID som medlem eller att upprätta ett inloggningskonto för att genomföra köpet och därefter starta kursen. Det finns instruktioner i de olika stegen.

Du kan även följa de olika stegen här:

Hur du köper kurs i Skogsskolan om du är medlem i föreningen

Hur du köper kurs i Skogsskolan om du inte är medlem i föreningen 

Vad kostar kursen?

Ordinarie pris: 480:- exkl. moms, 600:- inkl. moms

Rabatterat pris för medlem i Norra Skog: 400:- exkl. moms, 488:- inkl. moms

Jag är medlem men mitt barn är den som vill gå kursen. Hur blir det då med medlemspriset?

Vi erbjuder även medlemmars barn och personer i samma hushåll som medlem, medlemspris på utbildningar via ett familjemedlemskap. Läs mer här om hur det går till.

Behöver jag någon speciell utrustning för att gå webbutbildningen?

Nej. Att gå en webbutbildning är väldigt enkelt. Du studerar när du vill och var du vill via dator, platta eller telefon. 

Hur får jag kvitto för den köpta kursen?

Du får ett kvitto på köpt kurs till den e-post som finns kopplad till ditt medlemskap eller när du upprättar ett konto för inloggning.

Hur gör jag om jag har ytterligare frågor?

Du får då gärna kontakta någon av våra lokala rådgivare, skogsinspektorer, eller ansvariga för Norra Skogs ubildningar. Kontaktuppgifter hittar du på norraskog.se

Skog i ett förändrat klimat

Kursnivå: Grund

Pris: 600:-

Pris för medlem: 488:-

Priser är inklusive moms

Relaterade kurser