Samhällspolitisk vision

Som intresseorganisation för enskilda skogsägare i norra Sverige har Norra Skog arbetat fram en vision för hållbart samhällsbyggande. Visionen bygger på tre prioriterade fokusområden; klimatsmart omställning, möjligheternas naturvård och framtidens konkurrenskraft.

För att visionen ska kunna uppnås behöver samhället skapa rätta förutsättningar. Det handlar om långsiktiga spelregler och sund myndighetsutövning med respekt för enskildas grundläggande rättigheter. Detta är av största vikt för att privata enskilda skogsägare ska kunna investera, aktivt bruka, skörda och återigen investera i sina skogar.

”Vi vill att hela samhället ska förstå att brukad skog, respekterad äganderätt och livskraftig landsbygd är förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd.”

Visionens fokusområden:

Norra Skogs färdväg till ett hållbart samhällsbyggande bidrar till en klimatsmart omställning med nya arbetstillfällen och skatteintäkter i hela landet. Vi vill skapa ett aktivt framtida skogsägande som beaktar skogens ekosystemtjänster, vilket gynnar den enskilda skogsägaren, allmänheten, miljön, klimatet och inte minst statskassan.

I vår folder "Samhällspolitisk vision 2021" kan du läsa mer om Norra Skogs vision för hållbart samhällsbyggande.

Samhällspolitisk vision 2021

Norra Skogs vision för hållbart samhällsbyggande skapar värden för hela samhället, såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga.

Läs mer »

Relaterat

Vi arbetar för dig och din skog

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill...

Skogsbrukets klimatnytta

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila...

Skogsbrukets samhällsnytta

Mer än hälften av den svenska skogen ägs och brukas av...

Skogsnäringen i korthet

Den svenska skogsnäringen är en ryggrad för vårt...

Skogen och människorna

Att tänka sig våra fyra nordliga län utan skog är lika...

Skog och vilt

Norra Skogs ställningstagande i frågor som rör skog och vilt...

Historik

Skogsägarföreningen Norra Skog har sina rötter i norrländska...