Samhällspolitisk vision

Som intresseorganisation för privata, enskilda skogsägare i norra Sverige har Norra Skog arbetat fram en vision för hållbart samhällsbyggande. Visionen fyller vi, allt eftersom, på med lösningsorienterade erbjudanden till samhället som vi presenterar inom tre prioriterade fokusområden; klimatsmart omställning, möjligheternas naturvård och framtidens konkurrenskraft.

För att visionen ska uppnås behöver samhället skapa rätta förutsättningar. Det handlar om långsiktiga spelregler och sund myndighetsutövning med respekt för enskildas grundläggande rättigheter. Detta är av största vikt för att familjeskogsbruket ska kunna investera, aktivt bruka, skörda och återigen investera i sina skogar.

”Vi vill att hela samhället förstår att brukad skog och livskraftig landsbygd är förutsättningar för fortsatt samhällsbyggande med utvecklad välfärd.”

Visionens fokusområden:

Norra Skogs erbjudanden till samhället bidrar till en klimatsmart omställning med nya arbetstillfällen och skatteintäkter i hela landet. Vi vill skapa ett aktivt framtida skogsägande som beaktar skogens ekosystemtjänster, vilket gynnar den enskilda skogsägaren, allmänheten, miljön, klimatet och inte minst statskassan.

I vår folder "Samhällspolitisk vision 2020" kan du läsa mer om Norra Skogs vision för hållbart samhällsbyggande.

Samhällspolitisk vision 2020

Norra Skogs vision för hållbart samhällsbyggande skapar värden för hela samhället, såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga.

Läs mer »

Relaterat