Våra förtroendevalda

Norra Skog är en ekonomisk förening ägd av medlemmarna. Medlemmarna styr föreningen genom principen en medlem – en röst. Varje medlem tillhör ett skogsbruksområde baserat på var hens skogsfastighet ligger.  

Inom varje område finns förtroendevalda medlemmar som väljs av årsmötet. Årsmötet röstar bland annat fram förtroendevalda till sbo-rådet, som organiserar medlemsaktiviteter, driver lokala näringspolitiska frågor och stödjer skogsinspektorerna. Sbo-rådet är även medlemmarnas kontakt för synpunkter och fungerar som remissorgan för styrelsen.

Vid frågor om medlemsorganisationen eller -aktiviteter, kontakta sbo-rådet. För ärenden rörande Norra Skogs tjänster eller virkesaffärer, kontakta din skogsinspektor.

Hitta förtroendevalda

Välj det skogsbruksområde där din skog ligger.

Karta över våra skogsbruksområden