Engagera dig som förtroendevald

Norra Skog ägs av sina 27 000 medlemmar. Hos oss samverkar du som medlem, tillsammans med andra skogsägare i en kooperativ organisation för att skapa de bästa förutsättningarna för skogligt företagande. Engagera dig som förtroendevald hos Norra Skog för att stärka skogsägarnas intressen och utveckla skogsbruket. 

Förtroendevalda väljs på årsmöte och föreningsstämma 

Det är medlemmarna som utgör föreningen och var och en tillhör ett skogsbruksområde (sbo) utefter var deras fastigheten ligger. Varje skogsbruksområde håller ett eget årsmöte där det vi kallar sbo-råd väljs. Vid årsmötet väljs också de stämmoombud som ska företräda medlemmarna i skogsbruksområdet på föreningsstämman som är föreningens högst beslutande organ.

Förtroendevald i skogsbruksområdet 

De allra flesta av föreningens 400 förtroendevalda är engagerade i sitt lokala skogsbruksområde. Där sitter de i sbo-rådet eller den lokala valberedningen.  

  • Som förtroendevald i sbo-rådet är detta ditt uppdrag.  
  • Vara ambassadör för föreningen 
  • Föreningens lokala ögon och öron 
  • Anordna medlemsaktiviteter 
  • Aktivt vara med och påverka 

Mer om uppdraget som förtroendevald

Handledning för förtroendevalda i skogsbruksområdet kan du i detalj läsa om vad de olika lokala förtroendeuppdragen innebär. Du kan också kontakta de som är förtroendevalda idag så berättar de mer. 

Vill du bli förtroendevald?

Önskar du engagera dig i föreningen eller känner någon annan som du tror skulle passa på något av föreningens förtroendeuppdrag? Kontakta då den lokala valberedningen i skogsbruksområdet om det gäller ett uppdrag i något av våra skogsbruksområden eller huvudvalberedningen om det gäller ett centralt uppdrag. Som medlem kan du också logga in på Mina sidor och där nominera dig själv – eller någon annan – till ett förtroendeuppdrag. 

 

Huvudvalberedningen

Norra Skogs huvudvalberedning består av nio ledamöter som nominerats av de sbo-ordföranden som sitter i en nomineringskommitté och sedan valts av föreningsstämman. Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till föreningens styrelse samt revisorer. Valberedningen lämnar också förslag till ersättningar och arvoden för förtroendevalda.

Föreningsstämman behandlar valberedningens förslag och beslutar om vem som ska få vilket förtroendeuppdrag. Som medlem kan du kontakta valberedningen och föreslå lämpliga kandidater till Norra Skogs styrelse.