Skogsbrukets samhällsnytta

Mer än hälften av den svenska skogen ägs och brukas av landets 330 000 enskilda skogsägare. Tillsammans står dessa för mer än 60 procent av skogens tillväxt. Ett aktivt brukande av skogen skapar arbetstillfällen både i skogen och i angränsande sektorer och bidrar starkt till en levande landsbygd.

Detta möjliggör inte bara för fler att bosätta sig där man önskar, utan en levande landsbygd är också en förutsättning för att förse landet med virke, mat, energi och förnybara produkter på ett hållbart sätt.

Den svenska skogen och skogsindustrin är en ryggrad för vårt välfärdssamhälle. Räknar man även med underleverantörer skapar skogsnäringen drygt 120 000 arbetstillfällen i landet. Skogsvaror, det vill säga trä, papper och pappersmassa svarade för en nettoexport på 107 miljarder kronor under 2019. En välmående skogsindustri bidrar alltså till en stark statskassa och bibehållen välfärd. 

Brukandet av skogen bidrar inte bara till stora exportintäkter. Mångfalden av skogsägare och deras drivkrafter att förvalta och bruka för kommande generationer skapar goda förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk som ger inkomster och arbete till bygden.

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Skogsbrukets samhällsnytta

Lär dig mer genom filmen "I skogen växer välfärden". 

Relaterat

Vi arbetar för dig och din skog

Det finns många intressen som på ett eller annat sätt vill...

Samhällspolitisk vision

Som intresseorganisation för enskilda skogsägare i norra...

Skogsbrukets klimatnytta

Världen står inför stora utmaningar. Användningen av fossila...

Skogen och människorna

Att tänka sig våra fyra nordliga län utan skog är lika...

Skogsnäringen i korthet

Den svenska skogsnäringen är en ryggrad för vårt...

Skog och vilt

Norra Skogs ställningstagande i frågor som rör skog och vilt...

Historik

Skogsägarföreningen Norra Skog har sina rötter i norrländska...