Gimån

Sbo-råd

Anders Tjernström - ordförande - 073-034 13 58

 

Camilla Dahlberg 070-692 73 31
Carina Thelbro-Marcusson 070-312 64 88
Fredrik Jonasson 070-595 28 33
Kajsa Gidlund 070-670 15 12
Mats Andersson 072-200 75 90

Valberedning

Mats Nilsson 070-335 09 25
Göran Eriksson 070-335 43 24
Lars Larsson 070-656 22 87