Gimån

Sbo-råd

Anders Tjernström - ordförande - 073-0341358

 

Camilla Dahlberg 070-6927331
Carina Thelbro-Marcusson 070-3126488
Fredrik Jonasson 070-5952833
Kajsa Gidlund 070-6701512
Mats Andersson 072-2007590

 

Valberedning

Mats Nilsson 0693-662355
Göran Eriksson 070-3354324
Lars Larsson 070-6562287