Gimån

Sbo-råd 

Anders Tjernström

073-034 13 58

Epost  Ordförande
Kajsa Gidlund 070-670 15 12    
Mats Andersson 072-200 75 90    
Camilla Dahlberg
070-692 73 31
   
Egon Eriksson 070-377 59 98
   
Carina Thelbro-Marcusson
070-312 64 88
   

 

Valberedning

Göran Eriksson
070-335 43 24 Epost Sammankallande
Mats Nilsson 070-335 09 25
Lars Larsson 070-656 22 87