Skogsmagasinet

Skogsmagasinet är en respekterad skogstidskrift med stark norrländsk förankring. Tidningen distribueras till nästan alla privata skogsägare, entreprenörer, politiker, beslutsfattare och skogstjänstepersoner inom ett område som sträcker sig från Ådalen i söder till Treriksröset i norr. Den stora upplagan gör Skogsmagasinet till en av de största skogstidningarna i landet.

Redaktionen

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ulrica Winberg-Jonsson. 
Reportrar: Karolina Edstedt, Oscar Peterson, Emma Jonsson, Victor Lundberg.
Näringspolitisk skribent: Jonas Eriksson.

Layout och produktion

HUXFLUX
Thulegatan 1B
903 26 Umeå
+46(0)70 267 96 46
www.huxflux.nu

Annonsförsäljning

M&M Marketing
Kontakta M&M Marketing här
Ladda ned prislista för annonsering här

Tryckeri

Original i Umeå AB, Arkitektkopia.
Spårvägen 10, 901 321 Umeå.
www.arkitektkopia.se

TS

Norra Skogsmagasinet grundades 2006 och är TS-kontrollerad sedan 2010. 
TS-upplaga 2020 (per utgivningstillfälle): 54 000 ex. 
Total läsekrets (per utgivningstillfälle): 75 000 läsare.
ISSN: 1653-5154 

Adress

Skogsmagasinet
Box 4076, 904 03 Umeå
Tfn 090-15 67 00, fax: 090-77 49 10
E-post

 

Senaste numret av Skogsmagasinet