Skogsmagasinet

Skogsmagasinet är en respekterad skogstidskrift med stark norrländsk förankring. Tidningen distribueras till nästan alla privata skogsägare, entreprenörer, politiker, beslutsfattare och skogstjänstepersoner inom ett område som sträcker sig från Ådalen i söder till Treriksröset i norr. Den stora upplagan gör Skogsmagasinet till en av de största skogstidningarna i landet.

Redaktionen

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ulrica Winberg-Jonsson. 
Reportrar: Karolina Edstedt, Oscar Peterson, Emma Jonsson, Victor Lundberg.
Näringspolitisk skribent: Jonas Eriksson.

Delta i vår läsarundersökning

Vi på Skogsmagasinet värdesätter våra läsare. Genom att dela med dig av dina synpunkter hjälper du oss att utveckla tidningen och att fylla den med innehåll som är relevant och intressant för dig. Undersökningen beräknas ta cirka fem minuter att besvara och dina svar är helt anonyma.

För varje svar skänker vi tio kronor till Läkare utan gränser.

Gå till enkäten

Senaste numret av Skogsmagasinet

Bakom kulisserna

Layout och produktion: Huxflux, +46(0)70 267 96 46, www.huxflux.nu Annonsförsäljning: M&M Marketing
Tryckeri: Original i Umeå AB, Arkitektkopia
TS: Norra Skogsmagasinet grundades 2006 och är TS-kontrollerad sedan 2010. TS-upplaga 2020 (per utgivningstillfälle): 54 000 ex. Total läsekrets (per utgivningstillfälle): 75 000 läsare. ISSN: 1653-5154 

Adress: Skogsmagasinet, Box 4076, 904 03 Umeå. Tfn 090-15 67 00, fax: 090-77 49 10, skogsmagasinet@norra.se