Skogsmagasinet

Skogsmagasinet är en respekterad skogstidskrift med stark norrländsk förankring. Tidningen distribueras till nästan alla privata skogsägare, entreprenörer, politiker, beslutsfattare och skogstjänstepersoner inom ett område som sträcker sig från Ådalen i söder till Treriksröset i norr. Den stora upplagan gör Skogsmagasinet till en av de största skogstidningarna i landet.

Redaktionen

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ulrica Winberg-Jonsson. 
Reportrar: Karolina Edstedt, Oscar Peterson, Emma Jonsson, Victor Lundberg.
Näringspolitisk skribent: Jonas Eriksson.

Senaste numret av Skogsmagasinet

Bakom kulisserna

Layout och produktion: Huxflux, +46(0)70 267 96 46, www.huxflux.nu Annonsförsäljning: M&M Marketing
Tryckeri: Original i Umeå AB, Arkitektkopia
TS: Norra Skogsmagasinet grundades 2006 och är TS-kontrollerad sedan 2010. TS-upplaga 2020 (per utgivningstillfälle): 54 000 ex. Total läsekrets (per utgivningstillfälle): 75 000 läsare. ISSN: 1653-5154 

Adress: Skogsmagasinet, Box 4076, 904 03 Umeå. Tfn 090-15 67 00, fax: 090-77 49 10, skogsmagasinet@norra.se